PAGPAPANATILI NG IYONG HYSTER® Forklift

Pinananatili ng Hyster® maintenance na gumagana at tumatakbo ang mga trak

MANATILING GUMAGALAW.

Nag-aalok ang network sa pamamahagi ng Hyster® ng isang malawak na saklaw ng pagpipilian sa serbisyo at pagpapanatili ng forklift na trak, lahat ng iyon ay dinisenyo upang matugunan ang mga tiyak na kinakailangan.

Mayroong iba’t ibang solusyon na magagamit, maaaring pumili ang mga kustomer nang may tiwala sa pinakamahusay na kombinasyon ng mga serbisyo at presyo upang iangkop sa kinakailangan ng negosyo, ligtas sa kaalaman na nakatuon ang service engineer ng Hyster upang i-maximize ang pagtakbo ng isang fleet.

Regular na Kontrata sa Pagpapanatili ng Forklift

Regular na mga pag-inspeksyon ng forklift na trak na pinlano ng dealer at ginawa ng isang espesyalistang technician, alinsunod sa iskedyul ng serbisyo ng tagagawa.

Ang bawat pag-inspeksyon kabilang ang mga pagpapalit ng langis, pagpapadulas, pagsuri at pag-adjust, para sa presyong nauna nang napagkasunduan. Inililista ng mga ulat sa pag-inspeksyon ang mga operasyon sa pagpapanatili.

Magbibigay ang Dealer ng isang quotation sa piyesa at paggawa para sa anumang dagdag na trabaho na inirerekumenda upang i-optimize ang pagiging available ng mga trak at bawasan ang panganib ng pinsala at malakihang pagkukumpuni.

Kontrata sa Pagpapanatili ng Forklift upang Mapigilan ang Pagpalya

Ito ay isang kontrata sa pagpapanatili ng trak na pambuhat kalakip ang inirerekomendang mga agwat ng pana-panahong serbisyo, na naglalayong maiwasan ang mga pagkasira.

Binubuo ito ng isang kompletong pag-inspeksyon sa lahat ng item sa pagpapanatili na nabanggit sa manwal ng serbisyo ng tagagawa para sa isang trak na pambuhat. 

Kabilang sa presyong naunang napagkasunduan at lahat kasama na pagpapanatili ang mga piyesa sa pagkukumpuni ng trak, paggawa at mga serbisyo ng isang technician. Ang arawang pagtingin/pagkontrol ay hindi kabilang sa parte ng kontrata. 

Inirerekomenda ng ulat sa pagpapanatili ang mahahalagang pagkukumpuni na kinakailangang gawin at ikinu-quote ang mga ito nang hiwalay, na nagpapahintulot para sa maayos na pagpaplano para sa mga gastusin ng pagpapanatili, ginawang mas madali sa pamamatigan ng dating kaalaman sa gastos, alinsunod sa oras-oras na tinatayang iskedyul ng serbisyo.

Kontrata para sa Ganap na Serbisyo sa Pagpapanatili ng Forklift

Isang kontrata sa kumpletong serbisyo mula sa Hyster® dealer, na pinapayagan ang kustomer na ganap na mag-focus sa kanilang negosyo.

Sumasang-ayon ang dealer sa isang kustomer sa isang "teknikal" na buwanang bayad, para sa isang panahon, karaniwan sa pagitan ng 36 hanggang 60 buwan, alinsunod sa kada oras na iskedyul ng serbisyo, na sumasaklaw sa mga piyesa, paggawa, at mga serbisyo ng isang technician. 

Saklaw ng kasunduan ang lahat ng gawain na pagpapanatili at pagkumpuni. Hindi kasama ang mga pang-araw-araw na pag-check at pagkumpuni ng sira kasunod ng isang insidente sa paghawak o isang aksidente.Maaaring isama sa kontrata ang isang opsyon sa gulong.

Kabilang sa mga kalamangan ang:

  • Pagpaplano at pagkontrol sa lahat ng paggasta
  • Walang sorpresa na pag-invoice
  • Pinabuti ang cash flow
  • Pinakamainam na paggamit ng trak
  • Nabawasan ang mga gastos sa pagpapatakbo
  • Mas mataas na halaga sa muling pagbenta para sa trak
Pagrenta, Kasama ang Pagpapanatili

Sa kasong ito, pinapanatili ang pagmamay-ari ng trak ng Hyster® dealer, at inuupahan ng kustomer ang trak sa loob ng 3 hanggang 5 taon, na may pakinabang ng Ganap na Serbisyo.

Bilang kapalit para sa isang eksklusibong buwanang bayad sa teknikal na pagrenta (Ganap na Serbisyo) at financing (Pagrenta), may access ang mga kustomer sa (mga) trak na napagkasunduan sa kontrata. 

Sa pagtatapos ng kontrata, nabayaran na ng trak ang sarili nito. 

Ang kabuuang buwanang bayad sa pagrenta ay isinasaalang-alang ang pagbawas ng halaga, natitirang halaga at iba't ibang mga iskedyul ng pagseserbisyo.

Ginagawa ng kontrata na magagamit ang isang kapalit na trak sa kaso ng pagkasira sa labas ng panahon ng kontrata. 

Maaaring isama ang supply ng mga gulong na pneumatic bilang isang pagpipilian sa ilalim ng teknikal na pagrenta. Ang pangunahing bentahe ay natatamasa ng mga kustomer ang mga benepisyo ng pagpapatakbo ng isang trak na may ganap na serbisyo ngunit inilalabas mula sa lahat ng proseso na nauugnay sa pagmamay-ari at muling pagbebenta ng trak.