BUMALIK SA NEGOSYO: KALIGTASAN NG FORKLIFT NA TRAK SA PANAHON NG COVID-19

Sa loob ng ilang linggo, nagbago ang mundo. Ang mga liga ng palakasan ay biglang natigil, nagsara ang mga paaralan at nagsara ang mga negosyo sa buong bansa. Ang pagsiklab ng pandemyang COVID-19 at ang mga pagsisikap na patagin ang kurba at labanan ang pagkalat ay iniwan lamang ang pili at mahahalagang negosyo na bukas upang magbigay ng mga kritikal na supply at serbisyo.

Nasa unahan, ang mga supply chain ay nagtiyaga sa kawalan ng katiyakan. Kahit sa kabila ng mga kaso na umaakyat nang mas mataas, ang kakulangan ng personal protective equipment (PPE) at ang pagsabog ng mga order na e-commerce, pinapanatili ng mga mahahalagang manggagawa na may stock ang mga istante ng tindahan at gumagalaw ang mga paghahatid.

Makalipas ang ilang buwan, at oras na upang pindutin ang reset na buton sa negosyo. Ang mga kompanya ay handa nang bumalik sa trabaho, ngunit ang paggawa nito nang matagumpay habang tinutuos ang pangmatagalang epekto ng COVID-19, ay nangangailangan ng isang sama-samang pagsisikap, na gumagamit ng mga pinakamahusay na kasanayan para sa kalusugan at kalinisan sa bawat antas.

MANATILI GANAP NA MAY KONTROL SA MAINTENANCE

Sa panahon ng pagsiklab ng COVID-19, ipinagpaliban ng maraming operasyon sa paghawak ng mga materyales ang kritikal na maintenance at pagkukumpuni upang malimitahan ang peligro ng mga tauhan mula sa labas na magdala ng virus. Ngunit ang kursong ito ng pagkilos ay may dalang isa pang hanay ng mga peligro, dahil ang pagpalya ng makinarya ay maaaring pumigil sa pagiging produktibo at magihg banta sa kaligtasan ng lugar ng trabaho.

Kausapin ang iyong kasosyo sa maintenance at pagkukumpuni tungkol sa kanilang diskarte sa kalusugan at kaligtasan, at kung paano nila maisasagawa ang mahalagang pagsiserbisyo habang sumusunod sa mga alituntunin na partikular sa lugar.