Mga hydrogen fuel cell – tinatanggal ang mga karaniwang maling akala

Bagaman ang populasyon ng mga forklift na pinapatakbo ng fuel cell sa US ay lumago nang lampas sa 25,000, mayroon pa ring mga karaniwang maling akala na nagpapatuloy tungkol sa pag-deploy ng mga ito.

MALING AKALA: Ang Pag-deploy ng mga Hydrogen Fuel Cell ay Nangangailangan ng Isang Malaking Paunang Pamumuhunan Sa Mga Sistema ng Pag-fuel.

MALING AKALA: Ang Tanging Pakinabang Ng Mga Fuel Cell Ay Pangkapaligiran.

MALING AKALA: Hindi Ligtas ang Hydrogen.

MALING AKALA: Mga Fuel Cell Lamang ang Gumagawa ng Katuturan Para sa Napakalawak na mga Fleet ng Lift na Trak.