Hyster Tracker

Đưa nhân viên trở lại với công việc. Một cách an toàn.

Thẻ theo dõi Nhân viên Giãn cách Xã hội

Khuyến khích giãn cách xã hội trong cơ sở của bạn với Hyster Tracker

Khi bắt đầu đưa nhân viên trở lại cơ sở, bạn có thể gặp khó khăn trong việc thực thi giãn cách xã hội giữa các nhân viên. Việc sử dụng giải pháp thẻ theo dõi nhân viên bằng Hyster Tracker có thể giúp tăng khoảng cách thích hợp giữa các nhân viên.

tier-1-employee-tags.png

Thẻ theo dõi Nhân viên (bậc 1)

 • Thẻ điện tử được nhân viên đeo sẽ rung trong phạm vi tiếp xúc 6 feet.
 • Không cần bất cứ máy móc nào
tier-2-reporting.png

Theo dõi Tiếp xúc (bậc 2)

 • Tạo báo cáo giúp xác định các cá nhân đã đến gần người khác trong phạm vi 6 feet.
 • Xem báo cáo về xu hướng tiếp xúc theo thời gian
 • Yêu cầu máy móc bổ sung
tier-3-real-time-location-sensing.png

Theo dõi Tiếp xúc/Vị trí (bậc 3)

 • Theo dõi tiếp xúc nâng cao
 • Cảnh báo xung quanh
 • Tạo báo cáo về các khu vực trong cơ sở nơi mà nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc có triệu chứng đã lui tới để ưu tiên dọn dẹp
 • Yêu cầu máy móc bổ sungThẻ theo dõi Nhân viên (Bậc 1)

Tất cả nhân viên, bao gồm người vận hành xe nâng và các nhân viên tham gia việc vận hành, có thể đeo một thẻ điện tử có cơ chế rung khi đến gần một thẻ khác trong phạm vi 6 feet.

tier-1-employee-tags.png

Tính năng giữa các thẻ:

 • Dựa trên công nghệ băng thông cực rộng
 • Khuyến khích các hướng dẫn giãn cách xã hội
 • Ắc quy có thể sạc lại bằng bộ sạc Qi
 • Không cần bất cứ máy móc nào
 • Sản phẩm độc lập (không yêu cầu Hyster Tracker)


Thẻ theo dõi Nhân viên kèm Theo dõi Tiếp xúc (bậc 2)

Đối với các hoạt động yêu cầu mức hỗ trợ bổ sung cho các sáng kiến về giãn cách xã hội, thẻ theo dõi nhân viên có khả năng báo cáo có thể trở thành giải pháp.

 • Dữ liệu nhanh chóng được cung cấp để xác định những thẻ tới gần trong phạm vi 6 feet.
 • Xem báo cáo về xu hướng tiếp xúc theo thời gian
 • Có thêm các thông tin về thời điểm và vị trí xảy ra vi phạm thẻ
 • Dữ liệu cá nhân không được nhập vào phần mềm. Tuy nhiên, dữ liệu có thể được các nhóm chỉ định như bộ phận nhân sự theo dõi.
 • Yêu cầu máy móc bổ sung
Minh họa Thẻ
Minh họa Thẻ


Thẻ theo dõi Nhân viên kèm Theo dõi Vị trí & Tiếp xúc (Bậc 3)

Nâng cấp lên cảm biến vị trí theo thời gian thực (RTLS) sử dụng các thiết bị băng thông cực rộng kết hợp với phần mềm hỗ trợ để kích hoạt các tính năng bổ sung nhằm thực hiện giãn cách xã hội:

Bậc 3-Minh họa

Theo dõi Tiếp xúc Nâng cao:

Với RTLS, bạn có thể có thêm thông tin chi tiết để xem nơi các cá nhân đã tiếp xúc với nhau trong phạm vi toàn cơ sở

Bậc 2-Minh họa

Cảnh báo Xung quanh:

Giám sát việc tụ tập của nhiều nhân viên và tạo cảnh báo hệ thống để thông báo và cảnh báo bằng thẻ để giải tán ngay lập tức. Hỗ trợ các thông số do nhà tuyển dụng xác định (số lượng nhân viên, thời lượng) để phù hợp với tùy chỉnh

Bậc 3-Minh họa

Ưu tiên Dọn dẹp:

Tạo báo cáo về các khu vực văn phòng nơi mà nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc có triệu chứng đã lui tới để ưu tiên dọn dẹpTính năng Giãn cách xã hộiThẻ theo dõi Nhân viên
(Bậc 1)
Theo dõi Tiếp xúc
(Bậc 2)
Theo dõi Tiếp xúc/Vị trí
(Bậc 3)
Thẻ điện tử sẽ rung khi có người khác đến gần trong phạm vi 6 feetXXX
Báo cáo dữ liệu giúp xác định các cá nhân trong phạm vi gần XX
Xem báo cáo về xu hướng tiếp xúc theo thời gian XX
Yêu cầu máy móc bổ sung XX
Theo dõi tiếp xúc nâng cao  X
Cảnh báo xung quanh  X
Ưu tiên dọn dẹp những khu vực trong cơ sở nơi mà nhân viên được chẩn đoán đã lui tới  X

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để trao đổi với chuyên gia về Thẻ theo dõi Nhân viên Giãn cách Xã hội.

Lên lịch tư vấn