Press Releases

NACCO Materials Handling Wint Milieuprijs

 Permanente link:   Alle berichten

De fabriek van de NACCO Materials Handling Group in Nijmegen, waar de Hyster Big Trucks worden geproduceerd, heeft de Milieuprijs Westenweurt 2013 gewonnen.

Nacco Materials Handling Wins Environmental Award_ANACCO Materials Handling B.V. bleef 25 andere bedrijven voor als milieuvriendelijkste bedrijf in dit industriële gebied in het oosten van Nederland.

“De jury vond bewijzen dat de cultuur bij NACCO Materials Handling B.V. bijdraagt aan een duurzame toekomst - voor het milieu en voor onze mensen,” legt Wim van Dam, Nijmegen Plant Manager, uit. “Dit is niet alleen een marketingtruc.”

De vijf belangrijkste factoren waarom NACCO Materials Handling B.V. deze prijs won, waren duurzame, verbeterde processen, een verbeterd energiegebruik, een lager brandstofverbruik, voertuigen hoefden minder vaak opnieuw te worden gespoten en er werd 93 % minder vluchtige organische stoffen (VOS) uitgestoten.

De voorzitter van de jury, Prof. Dr. B. Dankbaar (voorzitter van de “Business Organization” aan de Radboud Universiteit Nijmegen) zei dat de jury voor NACCO Materials Handling B.V. had gekozen vanwege de combinatie van haalbare verbeteringen op milieugebied, gepassioneerd management, een duurzaam beleid en een consequente aanpak op milieugebied in zijn algemeen.

De fabriek liet ook tijdens de economische recessie zien dat duurzaamheid belangrijk is; zo werden ontslagen voorkomen door kortere werktijden en parttime dienstverbanden. De productielijn is ook verbeterd; in 2012 werd er in de NMHG-fabriek een recordaantal van 1927 trucks geproduceerd, waarmee het vorige record uit 2008 werd verbeterd.

Nacco Materials Handling Wins Environmental Award_BVerbeteringen in producten en processen hebben ook geleid tot een grote daling in de uitstoot van VOS en worden er nu producten geproduceerd die een lager brandstofverbruik hebben. De Hyster ReachStackers en containertrucks voor gebruik in havens die in de fabriek in Nijmegen worden gemaakt, bieden bijvoorbeeld veel lagere brandstofemissies en er wordt flink op de brandstofkosten bespaard onder meer door het gebruik van Tier 4i-/Stage IIIB-motoren.

Er zijn verbeteringen doorgevoerd om schade aan onderdelen van de trucks te voorkomen, waardoor de machines niet hoeven te worden overgespoten en dat leidt tot lagere kosten en het is beter voor het milieu.

Het verbruik van gas en elektriciteit per ton product is ook drastisch gedaald. In 2007 heeft NACCO Materials Handling B.V. een verbinding tussen de fabriek in Nijmegen en de Waal* gebouwd, waarbij er een permanente dok voor schepen is aangelegd, zodat voltooide Hyster Big Trucks ook over het water in plaats van alleen over de weg kunnen worden vervoerd. Dit bespaart tijd en geld, maar zorgt ook voor een lager brandstofverbruik en minder CO2-uitstoot, omdat er anders tientallen trucks over de weg voor worden gebruikt.

De eerste prijs was 10.000 EURO die moet worden besteed aan verdere verbeteringen van de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van de fabriek met behulp van zonne-energiesystemen.

“We organiseren intern een prijsvraag om te beslissen hoe het geld wordt besteed,” vertelt Wim. “Het is voor ons belangrijk dat we onze mensen bij deze beslissing betrekken omdat zij essentieel voor het succes van het bedrijf zijn.”

In 2013 wordt ook de zestigste verjaardag van de fabriek in Nijmegen gevierd.

De Environmental Award West Weurt is een initiatief van de gemeenten Nijmegen en Beuningen en bedrijvenvereniging TPN West. Na 2007 en 2009 wordt de prijs dit jaar (2013) voor de derde keer toegekend.