Hyster Power Match

HVO: een stap richting emissieloos

Wist u dat Hyster Big Trucks en geselecteerde motoren uit de 2-3,5t-reeks op HVO 100 kunnen werken conform EN15940?

MAAK KENNIS MET HVO

HVO is een schonere brandstof die tot 90% minder CO2-uitstoot heeft. Interne verbrandingsmotoren (ICE) bieden een uitmuntende duurzaamheid en een consistent vermogen, zelfs in de meest extreme omgevingen. Daarmee kunnen ze een bijdrage leveren aan de transitie richting emissieloos.

Wat is HVO 100?

HVO 100 is een bio-based, hernieuwbare, vloeibare brandstof die gebruikt kan worden als alternatief voor diesel en voldoet aan de EN15940-norm voor paraffinehoudende brandstoffen. HVO 100 is een tweede generatie biobrandstof die broeikasgassen (zoals CO2) tot 90% kan verminderen en de uitstoot van stikstofoxide (NOx), stofdeeltjes en koolstofmonoxide (CO) kan verlagen.

Deze biobrandstof is gemaakt van hernieuwbare materialen, zoals plantaardige oliën en dierlijke vetten, die zijn onderworpen aan een waterstofbehandeling. Daardoor is HVO 100 chemisch bijna identiek aan conventionele diesel. Tijdens dit proces worden esters en verontreinigende stoffen verwijderd, wat de prestaties bevordert.

Dit betekent dat, afhankelijk van de kosten en de beschikbaarheid van een duurzame supply chain, HVO 100 op korte termijn kan worden gebruikt, totdat de machines worden vervangen door Hysters emissieloze trucks.

Neem contact op met uw plaatselijke Hyster-dealer als u wilt weten of uw truck op HVO kan rijden.

Een dealer vinden

Voordelen van HVO 100 ten opzichte van diesel en biodiesel

Dankzij de paraffinehoudende structuur is HVO 100 vrijwel identiek aan minerale diesel. HVO 100 kan worden gebruikt als een tijdelijk alternatief en uw machines hoeven slechts op een paar punten te worden aangepast. Zowel HVO 100 als diesel zijn vergelijkbaar qua dichtheid, viscositeit, energie-inhoud en vlampunt, wat betekent dat HVO 100 volledig mengbaar is met diesel. De bestaande diesel hoeft dus niet uit het systeem of de tank te worden gespoeld voordat er HVO 100 wordt getankt.

HVO 100 voor Hyster Big Trucks

Om de HVO 100 te kunnen gebruiken voor Hyster Big Trucks, lege-containertrucks of ReachStackers, is er een aftermarket-kit beschikbaar gesteld. De oplossing beantwoordt aan de emissievoorschriften van Tier III, Tier IV en Stage V en kan eenvoudig in het veld worden toegepast of in de fabriek in nieuwe trucks worden gemonteerd. Nitrilrubberen (NBR) afdichtingen in het brandstofsysteem zijn vervangen door FKM-afdichtingen, een gefluoreerde, op koolstof gebaseerde synthetische rubber met een duurzame weerstand tegen de effecten van ethanol. De huidige brandstofleidingen en andere gebruikte componenten zijn al goed bestand tegen de langetermijneffecten van HVO.

Laten we samen meer werk verzetten

Ons team van Hyster-experts en wereldwijde lokale distributiepartners staat voor u klaar met de verkoop en service-ondersteuning die elke klant met Big Trucks nodig heeft om beter te kunnen presteren.

Neem contact op