Privacybeleid

Privacybeleid

Hyster-Yale Materials Handling, Inc. en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen ("Hyster-Yale" of "wij" of "ons") respecteert uw recht op privacy. Deze privacyverklaring legt uit wie we zijn, hoe we persoonlijke informatie over u verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op persoonlijke informatie die we verzamelen via onze websites Hyster®, Yale®, UTILEV®, Nuvera Fuel Cells®, Bolzoni®, Auramo®, Meyer® en de websites voor onze investeerders, waaronder deze (de "website").

Als u vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Elke dochterondernemeing van Hyster-Yale is verantwoordelijk voor het gebruik van de persoonlijke informatie die over u wordt verzameld. Zie voor informatie over de specifieke gegevensbeheerder van uw persoonlijke informatie de lijst aan het einde van deze privacyverklaring.

Snelkoppelingen

We raden u aan om deze privacyverklaring volledig te lezen om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent. Als u echter alleen toegang wilt tot een bepaald gedeelte van deze privacyverklaring, dan kunt u op de betreffende link hieronder klikken om naar dat gedeelte te gaan.

 

Over Hyster-Yale

Hyster-Yale is een toonaangevende wereldwijd geïntegreerde ontwerper, bouwer, fabrikant, verkoper en dienstverlener van een uitgebreide lijn elektrische heftrucks, magazijnheftrucks en heftrucks met interne verbrandingsmotor en reserve-onderdelen die wereldwijd op de markt gebracht worden onder voornamelijk de merknamen Hyster®, Yale®, UTILEV®, Nuvera Fuel Cells®, Bolzoni®, Auramo® en Meyer®. De producten van Hyster-Yale variëren van smallegangenhef trucks tot de zwaarste trucks voor laden en lossen.

Hyster-Yale Group, Inc. ("HYG") is de belangrijkste werkmaatschappij van Hyster-Yale, een beursgenoteerd bedrijf aan de New York Stock Exchange. Kijk hier in het gedeelte 'Over Hyster-Yale Group' op onze website voor meer informatie over HYG.

Hyster-Yale, met hoofdkantoor in Cleveland, Ohio, omvat productiefaciliteiten, service- en productontwikkelingscentra op vijf continenten en heeft 25 faciliteiten over de hele wereld, inclusief de productiefaciliteiten voor heftrucks en onderdelen.

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

De persoonlijke informatie die we mogelijk over u verzamelen, valt in de volgende categorieën:

 • Informatie die u vrijwillig verstrekt

  Bepaalde delen van onze website kunnen u vragen om vrijwillig persoonlijke informatie te verstrekken: wij kunnen u bijvoorbeeld vragen uw contactgegevens op te geven om een account bij ons te registreren, om u te abonneren op marketingcommunicatie van ons en/of om vragen aan ons te stellen. De persoonlijke informatie die u wordt gevraagd te verstrekken en de redenen waarom u wordt gevraagd deze informatie te verstrekken, worden duidelijk gemaakt op het moment dat wij u vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken.

 • Informatie die we automatisch verzamelen

  Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie automatisch van uw apparaat verzamelen. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, kan deze informatie worden beschouwd als persoonlijke informatie onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  De informatie die wij automatisch verzamelen, kan met name uw IP-adres, apparaattype, het unieke identificatienummer van uw apparaat, browsertype, geografische locatie (bijv. land of plaats) en andere technische informatie omvatten. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe uw apparaat contact heeft gemaakt met onze website, inclusief de pagina's die u bezoekt en de links waar u op klikt. Als u zich registreert om een van onze sites te gebruiken door een gebruikersaccount aan te maken, kunnen wij informatie verzamelen die uw gebruik van onze site identificeert: bijvoorbeeld bezochte pagina's en gedownloade bestanden.
  Door deze informatie te verzamelen, kunnen we de bezoekers die naar onze website komen beter begrijpen doordat we kunnen zien waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze website voor hen interessant is. Wij gebruiken deze informatie voor onze interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze website te verbeteren.

  Sommige informatie wordt mogelijk verzameld met behulp van cookies en soortgelijke trackingtechnologie, zoals hieronder wordt uitgelegd onder het kopje "Cookies en soortgelijke trackingtechnologie".

 • Informatie die we van externe bronnen krijgen

  Van tijd tot tijd kunnen we persoonlijke informatie over u ontvangen van externe bronnen (inclusief databases zoals Hoovers & BvD), maar alleen als we hebben gecontroleerd dat deze derden uw toestemming hebben of anderszins wettelijk uw persoonsgegevens mogen of moeten vrijgeven.

  De soort informatie die we van derden kunnen verzamelen, omvat adres- en contactinformatie en we kunnen de informatie die we van deze derde partijen ontvangen gebruiken om de nauwkeurigheid van de gegevens die we over u hebben bij te houden en te verbeteren en indien wettelijk toegestaan om rechtstreeks contact met u op te nemen.

Over het algemeen zullen we de persoonlijke informatie die we van u verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring of voor doeleinden die we u uitleggen op het moment dat we uw persoonsgegevens verzamelen of voor een legitiem zakelijk belang. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor andere doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden die we aan u hebben onthuld, indien en waar dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Het delen van persoonlijke informatie

We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende soorten ontvangers:

 • aan onze groepsmaatschappijen, externe dienstverleners en partners die ons diensten voor gegevensverwerking bieden (bijvoorbeeld om de levering van, het bieden van functionaliteit voor of het verbeteren van de beveiliging van onze website te ondersteunen), of die anderszins persoonlijke informatie verwerken voor doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven of aan u worden meegedeeld wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen. Als u vragen of opmerkingen heeft over een dienstverlener of partner, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die u vindt onder het onderstaande kopje "Contact met ons opnemen".
 • aan een bevoegde ordehandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij indien wij van mening zijn dat bekendmaking noodzakelijk is (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of ( iii) om uw belangen of die van een anderen te beschermen,
 • aan een potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van ons bedrijf, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij uw persoonsgegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in deze privacyverklaring,
 • aan een andere persoon met uw toestemming voor de openbaarmaking.

Als u uit de Europese Economische Ruimte komt, is onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke informatie afhankelijk van de betreffende persoonlijke informatie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Normaal gesproken zullen we echter alleen persoonlijke informatie van u verzamelen als:

 • wij uw toestemming hiervoor hebben,
 • we de persoonlijke informatie nodig hebben om een contract met u te sluiten of
 • de verwerking ervan een legitiem zakelijk belang voor ons is dat uw gegevensbeschermingsbelangen of fundamentele rechten en vrijheden niet ondermijnd.

In zeer beperkte gevallen kunnen we ook wettelijk verplicht zijn om persoonlijke informatie van u te verzamelen of kunnen we anderszins persoonlijke informatie van u nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Als we u vragen om persoonlijke informatie te verstrekken om te voldoen aan wettelijke vereisten of om een contract met u te sluiten, zullen we u hierover op het relevante tijdstip informeren en u laten weten of het verstrekken van uw persoonsgegevens verplicht is of niet (alsmede de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van uw persoonsgegevens).

Ook als we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken voor onze legitieme zakelijke belangen (of die van een derde partij), dan zullen we u op het relevante moment laten weten wat die legitieme belangen zijn.

Als u vragen hebt of meer informatie wenst over de juridische basis waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onder het onderstaande kopje "Contact met ons opnemen".

Cookies en soortgelijke trackingtechnologie

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologie (gezamenlijk "cookies" genoemd) om persoonlijke informatie over u te verzamelen en te gebruiken, inclusief om op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken en waarom we ze gebruiken, en hoe u cookies kunt beheren.

Persoonlijke informatiebeveiliging

We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we gebruiken zijn bedoeld om een beveiligingsniveau te bieden dat is afgestemd op het risico van het verwerken van uw persoonsgegevens. Specifieke maatregelen die we gebruiken omvatten:

 1. Het gebruik van https voor deze website,
 2. Toegangscontrole tot onze systemen
 3. Fysieke toegangscontroles voor locaties waarop wij uw persoonsgegevens verwerken
 4. Personeelsbeleid, procedures en training voor de medewerkers die omgaan met persoonlijke informatie,
 5. Prospectinformatie verkregen van leveranciers die voldoen aan de AVG,
 6. Website-encryptie.

Internationale gegevensoverdracht

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan, en verwerkt in, andere landen dan het land waarin u woont. Deze landen kunnen andere wetten hebben voor gegevensbescherming dan de wetten in uw land.

Onze websiteservers bevinden zich in de VS en onze groepsmaatschappijen en externe serviceproviders en partners werken over de hele wereld. Dit betekent dat als wij uw persoonlijke informatie verzamelen, deze informatie in een van deze landen kan worden verwerkt.

We hebben echter indien van toepassing de nodige stappen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze privacyverklaring. Een voorbeeld is de implementatie van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie (of overeenkomsten waarin ze zijn opgenomen) voor de overdracht van persoonlijke informatie uit de EU tussen onze groepsmaatschappijen.

Onze standaardcontractbepalingen worden op verzoek verstrekt. We hebben soortgelijke passende beveiligingen geïmplementeerd bij onze externe serviceproviders en partners. Meer informatie kan op verzoek worden verstrekt.

Dataretentie

We bewaren de persoonlijke informatie die we van u hebben verzameld, als we hier een blijvende legitieme zakelijke reden voor hebben (bijvoorbeeld om u te voorzien van een dienst die u hebt aangevraagd of om te voldoen aan de geldende wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten).

Als we geen blijvende legitieme zakelijke reden hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, dan zullen we de gegevens verwijderen of anoniem maken of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen wij uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is.

Recht op gegevensbescherming

U beschikt mogelijk over de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Toegang, correctie, bijwerking of verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten op elk gewenst moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die staan vermeld onder het onderstaande kopje "Contact met ons opnemen".
 • Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of portabiliteit van uw persoonsgegevens aanvragen. U kunt deze rechten ook op elk gewenst moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het onderstaande kopje "Contact met ons opnemen".
 • U hebt het recht om u af te melden voor de marketingcommunicatie die wij van tijd tot tijd versturen. U kunt dit recht uitoefenen door op de koppeling "uitschrijven" of "opt-out" te klikken in de marketing-e-mails die we u sturen. Om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals reclame per post of telefonische verkoop), kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder het onderstaande kopje “Contact met ons opnemen”.
 • Als u toestemming hebt gegeven voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wij voorafgaand aan het intrekken hebben uitgevoerd. Ook heeft het geen invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op grond van andere wettelijke toestemming dan uw toestemming.
 • Een klacht indienen bij een betreffende autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. (Contactgegevens van de autoriteiten voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (waaronder de VS en Canada) vindt u hier.)

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Handelsmerken

De namen Hyster®, Yale®, UTILEV® Nuvera®, Bolzoni®, Auramo® en Meyer®, en de ontwerpen, logo's en bijbehorende merken, zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Hyster-Yale, of haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, of andere eigenaren van deze merken. Alle rechten voorbehouden.

Updates van deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op gewijzigde juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Als deze privacyverklaring ingrijpend wordt gewijzigd, zullen we gepaste maatregelen nemen om u hiervan op de hoogte te brengen. Bezoek onze website om onze meest actuele privacyverklaring te bekijken. U kunt zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt door de datum 'Laatst bijgewerkt' bovenaan deze privacyverklaring te controleren.

Geldigheid van de vertaling

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met persoonlijke informatie die via deze website is verkregen. In geval van inconsistentie tussen de Engelstalige versie van deze privacyverklaring en de vertaling ervan in een andere taal (indien aanwezig), geldt het Engelstalige document.

Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de volgende gegevens:

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
T.a.v.: Juridische afdeling
5875 Landerbrook Drive, Suite 300
Cleveland, Ohio 44124, VS
Tel: (440) 449-9600
privacypolicy@hyster-yale.com
https://www.hyster-yale.com/external-privacy-policy/

Entiteiten verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
Hyster-Yale Group, Inc.
Nuvera Fuel Cells, LLC
Hyster-Yale Mexico, S.A. de C.V.
Hyster-Yale Canada ULC
HYG Telematics Solutions Limited United Kingdom
Hyster-Yale Brasil Empilhadeiras Ltda
Hyster-Yale Lift Trucks India Private Limited
Hyster-Yale Australia Holding Pty Ltd
Hyster-Yale Nederland B.V.
Hyster Singapore Pte Ltd
Yale Materials Handling UK Ltd
Hyster-Yale Italia SpA
Hyster-Yale Asia – Pacific Pty Ltd.
Shanghai Hyster Forklift Ltd.
Hyster-Yale Italia SpA
Hyster-Yale UK Limited
Hyster-Yale France S.A.R.L.
Hyster-Yale UK Pension Co. Limited
Hyster-Yale Deutschland GmbH
G2A

Hyster-Yale Materials Handling Inc. Privacyverklaring

Hyster-Yale Materials Handling Inc. respecteert de privacy van individuen en weet dat u erop vertrouwt dat wij uw persoonsgegevens beschermen. Hyster-Yale Materials Handling Inc. verzamelt en verwerkt alle persoonsgegevens op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier. Met deze verklaring laten wij u weten welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom en hoe we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

Snelkoppelingen

We raden u aan om deze privacyverklaring volledig te lezen om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent. Als u echter uitsluitend toegang wilt tot een bepaald gedeelte van deze privacyverklaring, dan kunt u op de betreffende link hieronder klikken om naar dat gedeelte te gaan.

Wie is Hyster-Yale Materials Handling, Inc.?

Hyster-Yale Materials Handling Inc. omvat alle dochteronderneming, filialen en andere gecontroleerde entiteiten zoals vermeld in Schema A (gezamenlijk “HYMH” genoemd). Deze privacyverklaring is alleen van toepassing als HYMH persoonsgegevens verzamelt en/of verwerkt in verband met doeleinden van HYMH. HYMH bestaat uit verschillende entiteiten. Afhankelijk van waar u zich bevindt en de locatie van waaruit juridische of andere diensten worden geleverd, kunnen er voor de relevante entiteit die uw persoonsgegevens verwerkt land- of regiospecifieke privacymeldingen van toepassing zijn. In Schema A staat meer informatie over land- en/of regiospecifieke privacymeldingen.

Datacontrollers van Hyster-Yale

Het is de verantwoordelijkheid van datacontrollers om te beslissen hoe ze persoonsgegevens over u bewaren en gebruiken.

Wanneer u HYMH, “we”, “ons” of “onze” leest in deze verklaring, verwijst dat naar de relevante HYMH-entiteit die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens. Over het algemeen is de HYMH-entiteit die de "controller" van uw gegevens is degene met wie u een relatie hebt, bijvoorbeeld:

 • als klant (zoals de HYMH-entiteit waarnaar wordt verwezen in uw kooporder of andere overeenkomst met HYMH)
 • als leverancier (zoals de HYMH-entiteit waarmee u een leveranciersovereenkomst hebt afgesloten).

We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Deze privacyverklaring omvat persoonsgegevens van personen die:

 • kunnen worden geassocieerd met klanten van HYMH, waaronder dealers, klanten van dealers, directe klanten, werknemers van dealers en klanten, verkoopvertegenwoordigers en andere verkopers (gezamenlijk "klanten" genoemd); en
 • kunnen worden geassocieerd met leveranciers van HYMH, zoals werknemers van leveranciers (en tijdelijke werknemers, werknemers, personeel en aannemers) (gezamenlijk "leveranciers" genoemd).

In deze privacyverklaring kan het begrip "verwerking" verwijzen naar elke handeling die wordt uitgevoerd met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, opslaan, aanpassen, overdragen of ander gebruik van de gegevens. Let op: deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere niet-persoonlijke gegevens die HYMH kan verzamelen of op een andere manier kan verwerken.

Persoonsgegevens verzamelen

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een persoon die deze persoon (kunnen) identificeren, direct op basis van de gegevens of door een combinatie van gegevens. Onderhevig aan de wetgeving en bijlagen van deze verklaring en afhankelijk van uw relatie met HYMH, kan HYMH de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken, waaronder maar niet beperkt tot:

 • Identificatiegegevens - zoals uw naam en geboortedatum, rijbewijs, paspoort, bewijs van identiteit
 • Contactgegevens - adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Financiële gegevens - waaronder informatie over uw bankrekening, financiële geschiedenis en transactiegegevens
 • Professionele gegevens - zoals functietitel/positie, aangesloten organisatie, kantoorlocatie
 • Nationale identificatienummers - zoals uw BSN-nummer en andere nationale/belastingnummers
 • Analysegegevens - zoals het gebruik van telematicadiensten zoals gebruikers-ID's (bijvoorbeeld kaartnummer, persoonlijk nummer, bewakingsgegevens voor chauffeurs/voertuigen), registraties van trainingen/cursussen die door chauffeurs zijn gedaan, gebruiksgegevens van apparaten en alle communicatie die is aangemaakt, opgeslagen of verstuurd door een persoon met behulp van de informatietechnologie of communicatieapparatuur van HYMH)
 • Technische gegevens - waaronder IP-adressen van bezoeken aan websites, inloggegevens, browsertype en -versie, instellingen voor tijdzones, geografische en locatiegegevens, besturingssysteem en platform, internetgebruik, internetanalysetracking (waaronder geopende en bezochte websites en gedownloade pagina's), webbeacons, analysetracking van e-mails (waaronder of de e-mail is verstuurd en geopend, en of er op de links in de e-mail is geklikt) en trackingtechnologie voor cookies (zie https://www.hyster-yale.com/cookie-policy/default.aspx voor meer informatie)
 • Gegevens in verband met marketingcommunicatie - inclusief uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en derden, en uw communicatievoorkeuren
 • Informatie voor het naleven van contracten en functies van HYMH - contracten, kooporders, betalingen en ontvangen gegevens
 • Overige informatie die nodig is om aan de geldende wetgeving te voldoen, waaronder geldige huiszoekingsbevelen, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen
 • Informatie van accounts op sociale media
 • Informatie die wij ontvangen bij een bezoek aan een van onze locaties
 • Opnames met betrekking tot vergaderingen (video, telefoon) tussen vertegenwoordigers van HYMH en derden
 • Resultaten van lichaamstemperatuurmetingen
 • Informatie van bronnen en databases van derden (waarvoor u toestemming hebt gegeven of we anderszins wettelijk toestemming hebben om uw persoonsgegevens te verwerken)
 • Vastgelegde video's en foto's, onder meer via CCTV op bepaalde HYMH-locaties

Bij diverse verschillende categorieën van personen kunnen er aanvullend persoonsgegevens worden verzameld, waaronder, maar niet beperkt tot:

Klanten en dealers:

 • Factuurgegevens (zoals gegevens over rekeningen, facturen, ontvangstbewijzen)
 • Informatie over marketing met betrekking tot onze relatie met onze klanten (zoals informatie die noodzakelijk is om een profiel van een klant aan te maken of om automatische marketing mogelijk te maken)
 • Informatie over reparaties en garantie (zoals noodzakelijke reparaties en hun status, en aankoopgeschiedenis)
  Gegevens over klanttevredenheid
 • Analyses van verkoop en prestaties voor dealers en hun werknemers, internetprofilering, trackingtechnologie voor cookies (webbeacons en pixels), bewaking en analyse van online gedrag
 • Analytische tracking van e-mails en enquêtes (waaronder of de e-mail/enquête is verstuurd en geopend, en of er op links in de e-mail is geklikt)

Er kunnen persoonsgegevens van klanten worden verzameld via HYMH-dealers, marketing (direct of indirect), HYMH-werknemers, toegang tot HYMH-platformen (verkoop, garantie, telematica) en algemeen via de verkoop van HYMH-producten en -diensten.

Leveranciers:

HYMH verzamelt persoonsgegevens over leveranciers direct en indirect als onderdeel van de vereisten van HYMH om contracten na te leven en om producten en diensten te leveren, waaronder:

 • Vragen in verband met due diligence door leveranciers (krediet, referentiecontroles)
 • Gegevens over bankrekeningen (bankgegevens voor facturering en kredietwaardigheid)
 • Gegevens van directeuren en werknemers (voor exportcontroles en nalevingsdoeleinden)

Afhankelijk van de geldende plaatselijke wetgeving kunnen bepaalde persoonsgegevens die door HYMH worden verzameld worden beschouwd als 'gevoelige persoonsgegevens' (dus persoonsgegevens die onderhevig zijn aan aanvullende beschermingen).

Anonieme persoonsgegevens (waarbij gegevens niet aan een individu kunnen worden gekoppeld) vallen niet onder deze privacyverklaring. Maar als persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd (waarbij de persoonsgegevens worden losgekoppeld van een individu en bijvoorbeeld met een referentienummer worden gebruikt), dan worden deze gegevens als persoonsgegevens beschouwd.

Persoonsgegevens gebruiken

HYMH gebruikt persoonsgegevens op een wettelijk toegestane manier en voor het doeleinde waarvoor de gegevens zijn verzameld. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met het doeleinde die we aan u bekend hebben gemaakt, wanneer dit is toegestaan door de plaatselijke wetgeving. Over het algemeen verzamelt HYMH uw persoonsgegevens om belangrijke bedrijfsactiviteiten en -diensten uit te voeren. Hieronder vindt u voorbeelden van dit gebruik:

Klanten en dealers:

 • Contactgegevens van werknemers en directeuren (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) - Voor algemeen beheer van de bedrijfsrelatie, directe marketing, risicobeoordelingen van exportcontroles, voor contractuele doeleinden voor het uitvoeren van orders, voor het aanmelden bij systeemplatformen van HYMH-partners en het aanbieden van diensten door derden via HYMH-platformen, voor beheer van garantie, service, klachten of claims, PR-doeleinden, informatievoorziening over belangrijke ontwikkelingen binnen HYMH en waar nodig voor naleving, of voor het uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten van HYMH en dochterondernemingen, voor beheer van de promotie, inkoop en verkoop van goederen of diensten in het algemeen en bij gebruik va onze websites, en de overdracht van gegevens voor het uitvoeren van deze transacties en voor het geven van trainingen over onze producten
 • Factuurgegevens - Voor de uitvoering van HYMH-orders en -facturen, en voor exportcontroles
 • Afbeeldingen en video's (CCTV bij HYMH-locaties) – voor bescherming en veiligheid
 • Analyses van de prestaties van werknemers bij dealers - voor het mogelijk maken van verbeterde verkoopkansen en resultaten voor dealers
 • Persoonsgegevens op sociale media - voor reacties op en communicatie met u via platformen van sociale media voor marketing- en informatiedoeleinden
 • Vragenlijsten en interviews - Voor uitvoering van onderzoek en ontwikkeling binnen HYMH en onze partners
 • Opname van video- en telefoongesprekken - Voor kwaliteit en zekerheid, en voor communicatie over producten en diensten
 • Het bieden van plaatselijke ondersteuning door HYMH-dealers via hun verkoop-, service- en distributielocaties (inclusief livestreaming voor advisering)  
 • Tracking van internetgebruik en pixels, cookies, bewaking van online gedrag, reacties op directe e-mails - ter verbetering van de ervaring van klanten en dealers, en analyse van de verkoop van en service in verband met producten
 • Analytische tracking van e-mails en enquêtes, en reacties daarop (waaronder of de e-mail/enquête is verstuurd en geopend, en of er op links in de e-mail is geklikt)
 • Profilering/Lead Scoring - ter verbetering van de communicatie met klanten en maximalisering van marketing en communicatie voor de verkoop van HYMH-producten

Leveranciers

 • Contactgegevens van directeuren en werknemers – voor vergemakkelijking van due diligence door leveranciers en verbetering van de relatie met leveranciers
 • Identificatie en verificatie van de directeuren en werknemers van leveranciers – voor toegang tot de faciliteiten en internetplatformen van HYMH en voor facturering
 • Afbeeldingen, video (CCTV) voor bezoekers – voor meer bescherming en veiligheid
Uw persoonsgegevens delen en overdragen

Wij zien erop toe dat toegang tot persoonsgegevens alleen wordt verleend aan diegenen die deze toegang nodig hebben om hun taken en plichten te kunnen vervullen, en aan derden die een rechtmatig doel hebben om toegang tot deze gegevens te krijgen. HYMH is internationaal actief en daarom kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan andere regio's, rechtsgebieden, en processors en controllers van derden vanwege rechtmatige bedrijfsdoeleinden. HYMH heeft geschikte overeenkomsten voor gegevensverwerking afgesloten met dochterondernemingen en derden wereldwijd om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wanneer we derden toegang tot persoonsgegevens bieden, doen wij het volgende:

 • we nemen alle redelijke stappen om persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met geldende plaatselijke wetgeving;
 • we vereisen dat de gegevens worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring; en
 • we zorgen ervoor dat de bescherming en vertrouwelijkheid van de gegevens worden gewaarborgd.

We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende soorten ontvangers:

 • Bedrijven van de HYMH-groep, geautoriseerde distributeurs en dealers, externe dienstverleners en partners die ons diensten voor gegevensverwerking bieden (bijvoorbeeld om de levering van diensten te ondersteunen of om ondersteuning bij de levering, functionaliteit of verbetering van de beveiliging en werking van onze website te bieden), of anderen die anderszins persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven
 • Bevoegde wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, overheidsinstanties, rechtbanken of andere derde partijen, wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) vanwege geldende wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of ( iii) om uw essentiële belangen of die van een ander te beschermen
 • Potentiële kopers (en dier agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van ons bedrijf, op voorwaarde dat we de koper informeren dat deze uw persoonsgegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in deze privacyverklaring
 • Aan elke andere persoon indien wij een rechtmatige reden hebben om de bekendmaking toe te staan (bijv. uw toestemming).
Persoonsgegevens veilig houden, opslaan en verwijderen

We gebruiken geschikte technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we gebruiken zijn bedoeld om een beveiligingsniveau te bieden dat is afgestemd op het risico van het verwerken van uw persoonsgegevens.Specifieke maatregelen die we gebruiken omvatten:

 1. Het gebruik van https voor deze websites
 2. Toegangscontrole tot onze systemen
 3. Fysieke toegangscontroles voor locaties waarop wij uw persoonsgegevens verwerken
 4. Personeelsbeleid, procedures en training voor werknemers die persoonsgegevens moeten verwerken
 5. Informatie over potentiële klanten van leveranciers die aan de AVG voldoen
 6. Website-encryptie

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang wij een bestaande relatie met u hebben en/of een rechtmatige bedrijfsvereiste om de informatie te bewaren en wanneer vereist door de geldende wetgeving. Over het algemeen betekent dit dat we uw gegevens alleen bewaren zolang deze relevant en bruikbaar zijn voor het doeleinde waarvoor de gegevens zijn verzameld en zolang er een rechtmatige bedrijfsvereiste is om ze te bewaren. De bewaarperiodes voor gegevens zijn te vinden in ons bewaarschema. Neem contact met ons op voor meer informatie over het bewaarschema.

Als we geen blijvende, rechtmatige, bedrijfsmatige reden hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, dan zullen we de gegevens verwijderen of anoniem maken of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is.

Recht van toegang tot persoonsgegevens

HYMH neemt alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens juist zijn en u kunt, onderhevig aan plaatselijke wetgeving, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens om deze te corrigeren en/of te verwijderen. Het recht van toegang tot uw persoonsgegevens kan zijn beperkt of gelimiteerd door plaatselijke wetgeving. Dergelijke beperkingen omvatten wettelijk privilege of de persoonsgegevens bevatten persoonsgegevens van een derde.

U kunt als volgt contact met HYMH opnemen bij kwesties met betrekking tot privacy en uw persoonsgegevens:

EMEA

Compliance Executive voor gegevensbescherming
Hyster-Yale UK
Centennial House
4.5 Business Park
FRIMLEY ENGELAND GU16 7SG

NOORD- EN MIDDEN-AMERIKA

T.a.v.: Privacy – juridische afdeling
Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
1400 Sullivan-aandrijving
GREENVILLE, NC 27836
VS
+1 (252) 888 455-6311

AZIË-PACIFIC

Medewerker General Counsel – JAPIC/Privacy
Hyster-Yale Group, Inc.
4000 NE Blue meer Road
FAIRVIEW, OR 97024, VS                     

Updates van deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. In deze privacyverklaring staat de datum van het document vermeld.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe we met persoonsgegevens omgaan. Bij inconsistentie tussen de Engelstalige versie van deze privacyverklaring en de vertaling ervan in een andere taal (waar aanwezig), geldt het Engelstalige document.

Ingangsdatum beleid: mei 2018

Beleid laatst bekeken: augustus 2021