Privacybeleid

Hyster-Yale Materials Handling, Inc. en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen ("Hyster-Yale" of "wij" of "ons") respecteert uw recht op privacy. Deze privacyverklaring legt uit wie we zijn, hoe we persoonlijke informatie over u verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op persoonlijke informatie die we verzamelen via onze websites Hyster®, Yale®, UTILEV®, Nuvera Fuel Cells®, Bolzoni®, Auramo®, Meyer® en de websites voor onze investeerders, waaronder deze (de "website").

Als u vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Elke dochterondernemeing van Hyster-Yale is verantwoordelijk voor het gebruik van de persoonlijke informatie die over u wordt verzameld. Zie voor informatie over de specifieke gegevensbeheerder van uw persoonlijke informatie de lijst aan het einde van deze privacyverklaring.

Snelkoppelingen

We raden u aan om deze privacyverklaring volledig te lezen om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent. Als u echter alleen toegang wilt tot een bepaald gedeelte van deze privacyverklaring, dan kunt u op de betreffende link hieronder klikken om naar dat gedeelte te gaan.

Over Hyster-Yale

Hyster-Yale is een toonaangevende wereldwijd geintegreerde ontwerper, bouwer, fabrikant, verkoper en dienstverlener van een uitgebreide lijn elektrische heftrucks, magazijnheftrucks en heftrucks met interne verbrandingsmotor en reserve-onderdelen die wereldwijd op de markt gebracht worden onder voornamelijk de merknamen Hyster®, Yale®, UTILEV®, Nuvera Fuel Cells® Bolzoni® Auramo® en Meyer®. De producten van Hyster-Yale variëren van smallegangenheftrucks tot de zwaarste trucks voor laden en lossen.

Hyster-Yale Group, Inc. ("HYG") is de belangrijkste werkmaatschappij van Hyster-Yale, een beursgenoteerd bedrijf aan de New York Stock Exchange. Zie voor meer informatie over HYG het gedeelte 'Over Hyster-Yale Group' op onze website hier.

Hyster-Yale, met hoofdkantoor in Cleveland, Ohio, omvat productiefaciliteiten, service- en productontwikkelingscentra op vijf continenten en heeft 25 faciliteiten over de hele wereld, inclusief de productiefaciliteiten voor heftrucks en onderdelen.

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie

De persoonlijke informatie die we mogelijk over u verzamelen, valt in de volgende categorieën:

 • Informatie die u vrijwillig verstrekt

  Bepaalde delen van onze website kunnen u vragen om vrijwillig persoonlijke informatie te verstrekken: wij kunnen u bijvoorbeeld vragen uw contactgegevens op te geven om een account bij ons te registreren, om u te abonneren op marketingcommunicatie van ons en/of om vragen aan ons te stellen. De persoonlijke informatie die u wordt gevraagd te verstrekken en de redenen waarom u wordt gevraagd deze informatie te verstrekken, worden duidelijk gemaakt op het moment dat wij u vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken.

 • Informatie die we automatisch verzamelen

  Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie automatisch van uw apparaat verzamelen. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, kan deze informatie worden beschouwd als persoonlijke informatie onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  De informatie die wij automatisch verzamelen, kan met name uw IP-adres, apparaattype, het unieke identificatienummer van uw apparaat, browsertype, geografische locatie (bijv. land of plaats) en andere technische informatie omvatten. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe uw apparaat contact heeft gemaakt met onze website, inclusief de pagina's die u bezoekt en de links waar u op klikt. Als u zich registreert om een van onze sites te gebruiken door een gebruikersaccount aan te maken, kunnen wij informatie verzamelen die uw gebruik van onze site identificeert: bijvoorbeeld bezochte pagina's en gedownloade bestanden.
  Door deze informatie te verzamelen, kunnen we de bezoekers die naar onze website komen beter begrijpen doordat we kunnen zien waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze website voor hen interessant is. Wij gebruiken deze informatie voor onze interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze website te verbeteren.

  Sommige van deze informatie kan worden verzameld met cookies en soortgelijke volgtechnologie, zoals hieronder wordt uitgelegd onder het kopje "Cookies en soortgelijke volgtechnologie".

 • Informatie die we van externe bronnen krijgen

  Van tijd tot tijd kunnen we persoonlijke informatie over u ontvangen van externe bronnen (inclusief databases zoals Hoovers & BvD), maar alleen als we hebben gecontroleerd dat deze derden uw toestemming hebben of anderszins wettelijk uw persoonsgegevens mogen of moeten vrijgeven.

  De soort informatie die we van derden kunnen verzamelen, omvat adres- en contactinformatie en we kunnen de informatie die we van deze derde partijen ontvangen gebruiken om de nauwkeurigheid van de gegevens die we over u hebben bij te houden en te verbeteren en indien wettelijk toegestaan om rechtstreeks contact met u op te nemen.

Over het algemeen zullen we de persoonlijke informatie die we van u verzamelen alleen gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring of voor doeleinden die we u uitleggen op het moment dat we uw persoonsgegevens verzamelen of voor een legitiem zakelijk belang. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor andere doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden die we aan u hebben onthuld, indien en waar dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Het delen van persoonlijke informatie

We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende soorten ontvangers:

 • aan onze groepsmaatschappijen, externe dienstverleners en partners die ons diensten voor gegevensverwerking bieden (bijvoorbeeld om de levering van, het bieden van functionaliteit voor of het verbeteren van de beveiliging van onze website te ondersteunen), of die anderszins persoonlijke informatie verwerken voor doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven of aan u worden meegedeeld wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen. Als u vragen of opmerkingen heeft over een dienstverlener of partner, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die u vindt onder het onderstaande kopje "Contact met ons opnemen".
 • aan een bevoegde ordehandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij indien wij van mening zijn dat bekendmaking noodzakelijk is (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of ( iii) om uw belangen of die van een anderen te beschermen,
 • aan een potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van ons bedrijf, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij uw persoonsgegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in deze privacyverklaring,
 • aan een andere persoon met uw toestemming voor de openbaarmaking.

Als u uit de Europese Economische Ruimte komt, is onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke informatie afhankelijk van de betreffende persoonlijke informatie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Normaal gesproken zullen we echter alleen persoonlijke informatie van u verzamelen als:

 • wij uw toestemming hiervoor hebben,
 • we de persoonlijke informatie nodig hebben om een contract met u te sluiten of
 • de verwerking ervan een legitiem zakelijk belang voor ons is dat uw gegevensbeschermingsbelangen of fundamentele rechten en vrijheden niet ondermijnd.

In zeer beperkte gevallen kunnen we ook wettelijk verplicht zijn om persoonlijke informatie van u te verzamelen of kunnen we anderszins persoonlijke informatie van u nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Als we u vragen om persoonlijke informatie te verstrekken om te voldoen aan wettelijke vereisten of om een contract met u te sluiten, zullen we u hierover op het relevante tijdstip informeren en u laten weten of het verstrekken van uw persoonsgegevens verplicht is of niet (alsmede de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van uw persoonsgegevens).

Ook als we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken voor onze legitieme zakelijke belangen (of die van een derde partij), dan zullen we u op het relevante moment laten weten wat die legitieme belangen zijn.

Als u vragen hebt of meer informatie wenst over de juridische basis waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onder het onderstaande kopje "Contact met ons opnemen".

Cookies en soortgelijke trackingtechnologie

Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologie (gezamenlijk "cookies") om persoonlijke informatie over u te verzamelen en te gebruiken, inclusief om op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden. Zie onze kennisgeving over cookies op voor meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken, waarom en hoe u cookies kunt beheren.

Persoonlijke informatiebeveiliging

We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat is afgestemd op het risico van het verwerken van uw persoonsgegevens. Specifieke maatregelen die we gebruiken omvatten:

 1. Het gebruik van https voor deze website,
 2. Toegangscontrole tot onze systemen,
 3. Fysieke toegangscontroles voor sites waarop wij uw persoonsgegevens verwerken,
 4. Personeelsbeleid, procedures en training voor de medewerkers die omgaan met persoonlijke informatie,
 5. Prospectinformatie verkregen van leveranciers die voldoen aan de AVG,
 6. Website-encryptie.

Internationale gegevensoverdracht

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan, en verwerkt in, andere landen dan het land waarin u woont. Deze landen kunnen andere wetten hebben voor gegevensbescherming dan de wetten in uw land.

Onze websiteservers bevinden zich in de VS en onze groepsmaatschappijen en externe serviceproviders en partners werken over de hele wereld. Dit betekent dat als wij uw persoonlijke informatie verzamelen, deze informatie in een van deze landen kan worden verwerkt.

We hebben echter indien van toepassing de nodige stappen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze privacyverklaring. Een voorbeeld is de implementatie van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie (of overeenkomsten waarin ze zijn opgenomen) voor de overdracht van persoonlijke informatie uit de EU tussen onze groepsmaatschappijen.

Onze standaardcontractbepalingen worden op verzoek verstrekt. We hebben soortgelijke passende beveiligingen geïmplementeerd bij onze externe serviceproviders en partners. Meer informatie kan op verzoek worden verstrekt.

Dataretentie

We bewaren de persoonlijke informatie die we van u hebben verzameld, als we hier een blijvende legitieme zakelijke reden voor hebben (bijvoorbeeld om u te voorzien van een dienst die u hebt aangevraagd of om te voldoen aan de geldende wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten).

Als we geen blijvende legitieme zakelijke reden hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, dan zullen we de gegevens verwijderen of anoniem maken of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen wij uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is.

Recht op gegevensbescherming

U beschikt mogelijk over de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Toegang, correctie, bijwerking of verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten op elk gewenst moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die worden verstrekt onder het onderstaande kopje "Contact met ons opnemen".
 • Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of portabiliteit van uw persoonsgegevens aanvragen. U kunt deze rechten ook op elk gewenst moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder het onderstaande kopje "Contact met ons opnemen".
 • U hebt het recht om u af te melden voor de marketingcommunicatie die wij van tijd tot tijd versturen. U kunt dit recht uitoefenen door op de koppeling "uitschrijven" of "opt-out" te klikken in de marketing-e-mails die we u sturen. Om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals reclame per post of telefonische verkoop), kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder het kopje "Contact met ons opnemen".
 • Als u toestemming hebt gegeven voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wij voorafgaand aan het intrekken hebben uitgevoerd. Ook heeft het geen invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op grond van andere wettelijke toestemming dan uw toestemming.
 • Een klacht indienen bij een betreffende autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. (Contactgegevens van de autoriteiten voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (waaronder de VS en Canada) vindt u hier.)

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Handelsmerken

De namen Hyster®, Yale®, UTILEV® Nuvera®, Bolzoni®, Auramo® en Meyer® en de ontwerpen, logo's en verwante merken, zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Hyster-Yale, of haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, of andere eigenaren van dergelijke merken. Alle rechten voorbehouden.

Updates van deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op gewijzigde juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Als deze privacyverklaring ingrijpend wordt gewijzigd, zullen we gepaste maatregelen nemen om u hiervan op de hoogte te brengen. Bezoek onze website om onze meest actuele privacyverklaring te bekijken. U kunt zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt door de datum 'Laatst bijgewerkt' bovenaan deze privacyverklaring te controleren.

Geldigheid van de vertaling

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met persoonlijke informatie die via deze website is verkregen. In geval van inconsistentie tussen de Engelstalige versie van deze privacyverklaring en de vertaling ervan in een andere taal (indien aanwezig), geldt het Engelstalige document.

Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de volgende gegevens:

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
T.a.v.: Juridische afdeling
5875 Landerbrook Drive, Suite 300
Cleveland, Ohio 44124
Tel: (440) 449-9600
privacypolicy@hyster-yale.com
https://www.hyster-yale.com/external-privacy-policy/  

Entiteiten verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke informatie

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
Hyster-Yale Group, Inc.
Nuvera Fuel Cells, LLC
Hyster-Yale Mexico, S.A. de C.V.
Hyster-Yale Canada ULC
HYG Telematics Solutions Limited United Kingdom
Hyster-Yale Brasil Empilhadeiras Ltda
Hyster-Yale Lift Trucks India Private Limited
Hyster-Yale Australia Holding Pty Ltd
Hyster-Yale Nederland B.V.
Hyster Singapore Pte Ltd
Yale Materials Handling UK Ltd
Hyster-Yale Italia SpA
Hyster-Yale Asia – Pacific Pty Ltd.
Shanghai Hyster Forklift Ltd.
Hyster-Yale Italia SpA
Hyster-Yale UK Limited
Hyster-Yale France S.A.R.L.
Hyster-Yale UK Pension Co. Limited
Hyster-Yale Deutschland GmbH
G2A