ROBOT DI ĐỘNG VÀ SỰ AN TOÀN: XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC HIỆU QUẢ HƠN

Robot dùng trong nhà kho đã vượt qua giai đoạn nhận thức. Từ vận chuyển ngang đến dự trữ và lấy các tải pallet trên cao, các giải pháp robot ngày càng có khả năng cao đang trở thành thiết bị cố định thường xuyên tại các trường hợp tại kho bãi và tự động hóa, cũng như trong các ấn phẩm thương mại và kinh doanh trên toàn cầu.

Và với sự phát triển của công nghệ giúp các giải pháp robot ngày càng trở nên khả thi và mở rộng, thật dễ thấy các tín hiệu về việc áp dụng các giải pháp robot ngày nhiều. Còn cách nào tốt hơn để tăng cường lực lượng lao động, áp dụng giãn cách xã hội, tăng năng suất và cải thiện độ bền ngoài việc tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, không mang lại giá trị gia tăng và để nhân viên phụ trách những công việc phù hợp và có giá trị hơn?

ROBOT DI ĐỘNG TÁC ĐỘNG ĐẾN VAI TRÒ CỦA CÔNG NHÂN

Nghiên cứu học thuật cho thấy rằng các tổ chức được tăng cường bởi công nghệ tự động hóa có khả năng trở thành nơi làm việc “thân thiện với con người” hơn 33%, trong đó nhân viên làm việc hiệu quả hơn 31%.