Quản lý Đội xe Hyster

QUẢN LÝ ĐỘI XE. TÙY CHỈNH. TỐI ƯU HÓA.

Các giải pháp đội xe cho phép khách hàng tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.

Quản lý Đội xe

Các dịch vụ cho chủ sở hữu và người vận hành đội xe bao gồm:

  • Đánh giá và thẩm định các thiết bị hiện có.
  • Lựa chọn từ nhiều mẫu và cấu hình của Hyster để phù hợp với môi trường mà xe nâng đang hoạt động.
  • Đề xuất về thành phần tối ưu của đội xe để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh.
  • Quản lý việc sử dụng đội xe để tối ưu hóa việc sử dụng.
  • Hoàn thành các chương trình bảo dưỡng xe nâng để đạt được thời gian hoạt động và hiệu quả tối đa.
  • Các phụ tùng đi kèm tùy chỉnh hoặc thiết bị chuyên dụng.
  • Đào tạo lái xe/ người vận hành.
  • Theo dõi lịch sử sử dụng và dịch vụ của xe nâng và báo cáo về các chỉ số hoạt động chính.