Giải pháp Nâng cao Nhận thức

Nhận thức và Tự tin chính là Chìa khóa

Khi làm việc xung quanh hoặc nơi có thiết bị di động, không nên xem nhẹ sự an toàn. Và dựa trên nhiều điều kiện khác nhau, bao gồm cách bố trí và ánh sáng ở cơ sở của bạn, các tùy chọn bổ sung cho xe nâng có thể giúp nâng cao nhận thức và giảm thiểu rủi ro.

Nhận thức của Người đi bộ

Dựa trên cách bố trí và điều kiện ánh sáng của cơ sở, bạn có đang sử dụng các công cụ thích hợp để đạt được khả năng quan sát tối ưu trên xe nâng để giữ trợ an toàn cho người đi bộ không? Nếu không, hãy xem xét việc giúp người đi bộ tăng cường nhận thức ở những nơi cần thiết với các tùy đèn chiếu sáng phù hợp.

Cảnh báo bằng Âm thanh

Cơ sở của bạn có được lợi ích từ các cảnh báo để báo hiệu cho người đi bộ hoặc người vận hành thiết bị di động xung quanh rằng họ đang ở gần một chiếc xe nâng đang chuyển động không? Nếu có, có thể bạn muốn xem xét các cảnh báo bằng âm thanh để giúp nâng cao nhận thức khi đang vận hành gần xe nâng.

Nhận thức của Người đi bộ

Dựa trên cách bố trí và điều kiện ánh sáng của cơ sở, bạn có đang sử dụng các công cụ thích hợp để đạt được khả năng quan sát tối ưu trên xe nâng để giữ trợ an toàn cho người đi bộ không? Nếu không, hãy xem xét việc giúp người đi bộ tăng cường nhận thức ở những nơi cần thiết với các tùy đèn chiếu sáng phù hợp.

Công việc an toàn không yêu cầu sử dụng các cảnh báo bằng âm thanh hoặc dễ quan sát thấy trên xe nâng, nhưng chúng có thể hữu ích trong một số điều kiện vận hành nhất định. Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, các cảnh báo dễ quan sát thấy hoặc bằng âm thanh có thể gây mất tập trung và khi đã lờn với cảnh báo có thể làm giảm hiệu quả cảnh báo. Ngoài ra, hiệu quả của cảnh báo dễ quan sát thấy giảm đáng kể hoặc thậm chí không còn hiệu quả trong điều kiện ánh sáng ban ngày ngoài trời. Hãy xem xét đánh giá địa điểm để xác định xem các cảnh báo dễ quan sát thấy hay bằng âm thanh sẽ hữu ích tại cơ sở của bạn.