Xe nâng dùng trong Lối đi rất Hẹp

Xe nâng dùng trong lối đi rất hẹp của Hyster® đáp ứng nhu cầu của các hoạt động lưu trữ mật độ cao