Sử dụng xe nâng chạy bằng ắc quy nhiên liệu hydro mang lại lợi ích về tài chính và vận hành

Điều gì sẽ diễn ra nếu hoạt động xếp dỡ vật liệu của bạn có thể đạt được năng suất vận hành cao hơn, không dùng đến cơ sở hạ tầng sạc ắc quy cồng kềnh và mang lại hiệu suất cao đồng nhất? Điều đó có thể thành hiện thực nhờ vào xe nâng chạy bằng ắc quy nhiên liệu hydro.

Bốn lợi ích chính khi sử dụng xe nâng chạy bằng ắc quy nhiên liệu hydro:

  • Tăng Thời gian Vận hành
  • Bán kính Vòng quay Nhỏ hơn
  • Công suất Không đổi
  • Phát thải thấp, Ít ảnh hưởng đến môi trường
  • Vận hành tốt nhất với ắc quy nhiên liệu

 

VỀ ẮC QUY NHIÊN LIỆU HYDRO

Ắc quy nhiên liệu là một thiết bị chuyển đổi năng lượng được sử dụng để nhận và sử dụng năng lượng của hydro. Ắc quy này tạo ra điện từ hydro và oxy, với sản phẩm phụ duy nhất là hơi nước và nhiệt. Vì những sản phẩm phụ này không tạo ra bất kỳ khí thải hoặc chất gây ô nhiễm nào, nên ắc quy nhiên liệu hydro là một lựa chọn lý tưởng cho các nhiệm vụ trong kho, khu chế xuất, bán lẻ và thực phẩm. Nguồn cung cấp hydro ổn định, hiệu quả về chi phí đóng vai trò rất quan trọng cho sự thành công của bất kỳ việc vận hành phụ thuộc hydro nào và là yêu cầu quan trọng đối với bất kỳ người ra quyết định nào khi xem xét việc triển khai xe nâng chạy bằng ắc quy nhiên liệu hydro. Cung cấp hydro và sản xuất hydro tại chỗ là hai trong số những phương pháp chính được sử dụng trên thị trường ngày nay.