Hyster Power Match

Mga Internal Combustion Engine

Para sa mga mabigat na tungkulin ng aplikasyon, ang mga trak na pambuhat ng Hyster na pinatatakbo sa pamamagitan ng mga internal comubstion engine ay naghahatid ng pinakahinihingi ng mga kapaligiran

Bakit ang mga Internal Combustion Engine

  • PAMBIHIRANG TIBAY: Ang mga internal combustion engine ay may mahabang buhay at kayang hawakan ang pinakamarumi, pinakamaalikabok at pinakamalalamig na mga kundisyon. Hindi problema ang matinding mga kapaligiran para sa mga internal combustion engine. 
  • NAAALINSUNOD NA PAGHAHATID NG ENERHIYA: Kumuha ng maaasahan, tuloy-tuloy na enerhiya sa tap mula sa maramihang shift sa pamamagitan ng mga internal combustion engine.
  • PAGTITIWALA SA ELEKTRIKAL NA GRID: Putulin ang kurdon at gamitin ang mga internal combustion engine kapag hindi pa handang magamit ang kuryente. Benepisyo mula sa kaginhawahan ng isang pamantayan na makina na tumagal sa pagsubok ng panahon.

 

Mag-iskedyul ng isang pagkonsulta sa iyong lokal na Hyster dealer o mag-email sa amin sa PowerMatch@hyster.com upang matuto ng higit pa sa kung paano makakatulong ang aming motibo sa pagkadalubhasa sa enerhiya na pahusayin ang iyong mga paggawa