Ắc quy nhiên liệu hydro – xóa tan những lầm tưởng thường gặp

Mặc dù số lượng xe nâng chạy bằng ắc quy nhiên liệu ở Mỹ đã tăng hơn 25.000 chiếc nhưng vẫn có những lầm tưởng thường gặp về việc triển khai loại xe này.

LẦM TƯỞNG: Triển khai Ắc quy Nhiên liệu Đòi hỏi Đầu tư Trả trước Nặng nề vào Hệ thống Nhiên liệu.

LẦM TƯỞNG: Ắc quy Nhiên liệu Chỉ có một Lợi ích Duy nhất là Bảo vệ Môi trường.

LẦM TƯỞNG: Hydro Không An toàn.

LẦM TƯỞNG: Ắc quy Nhiên liệu Chỉ Phù hợp với Đội xe rất Lớn.