รถยกสินค้าแบบวีเอ็นเอ (Very Narrow Aisle Truck)

รถยกสินค้าแบบวีเอ็นเอ Hyster® ตอบสนองความต้องการของการจัดเก็บสินค้าที่แบบหนาแน่นมาก