Magkaroon ng Pag-access sa mga piyesa ng Hyster sa portal ng pag-order

Online na paghiling ng pag-order ng mga piyesa

Kumpletuhin ang form sa ibaba upang mag-set up ng iyong Hyster® Customer Portal na account para sa online na pag-order ng mga piyesa, parehong sa panahon at pagkatapos ng COVID-19 na pandemya.

Online na Paghiling ng Pag-order ng mga Piyesa

Kumpletuhin ang form sa ibaba upang mag-set up ng iyong Hyster® Customer Portal na account para sa online na pag-order ng mga piyesa, parehong sa panahon at pagkatapos ng COVID-19 na pandemya.

BILANG ISANG PINAHAHALAGAHANG KUSTOMER, MAGKAKAROON KA NG:

  • Pag-access sa mga kagamitan upang hanapin ang mga tamang piyesa
  • Kakayahang mag-order ng mga piyesa mula sa kaluwagan ng inyong tahanan, opisina o tindahan
  • Pag-access sa mga teknikal na impormasyon ng mga piyesa
  • Isang awtorisadong Hyster®dealer na itinalaga sa iyo para sa lokal na suporta at sa pagtatapos ng order

Aabisuhan ka namin kapag natapos na ang pag-set up ng account, na dapat hindi tatagal ng higit sa 1 araw ng negosyo.