Cắt giảm tổng chi phí sở hữu bằng cách theo dõi dữ liệu vận hành

Việc vận hành của nhà máy rất phức tạp, đòi hỏi số lượng gần như vô hạn các bộ phận chuyển động hoạt động liền mạch với nhau. Đặc biệt là trong các đội xe lớn, người quản lý đội xe không có khả năng giám sát chi tiết vận hành của từng xe nâng. Ngay cả khi hoạt động bình thường, sự kém hiệu quả trong một phụ tùng, quy trình hoặc thiết bị đơn lẻ có thể có tác động lớn đến thời gian hoạt động và sản lượng chung của doanh nghiệp. Hơn nữa, việc người vận hành tuân thủ các quy định khác nhau về sức khỏe và an toàn là rất quan trọng cho sự thành công của tổ chức, tránh thương tích và tiền phạt gây tốn kém.

Công cụ theo dõi từ xa và quản lý đội xe hiện nay giúp chủ sở hữu xe nâng theo dõi và đo lường chính xác dữ liệu xe nâng để đưa ra quyết định vận hành nhằm cải thiện việc bảo dưỡng, giảm chi phí năng lượng và tối đa hóa năng suất của người vận hành—tất cả dẫn đến tổng chi phí sở hữu thấp hơn.

THEO DÕI XA LÀ GÌ?

Theo dõi từ xa là quá trình thu thập từ xa các phép đo cụ thể và dữ liệu khác có ý nghĩa trong nhiệm vụ nhất định. Ngoài việc theo dõi, lưu trữ và báo cáo dữ liệu, hệ thống theo dõi từ xa giúp người quản lý chỉ huy từ xa hoặc kiểm soát theo thời gian thực đối với máy móc được trang bị.