การใช้รถยกที่ขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนมีความสมเหตุสมผลทางการเงินและการปฏิบัติงาน

จะเกิดอะไรขึ้น หากการปฏิบัติงานจัดการวัสดุของคุณสามารถบรรลุผลผลิตในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ขจัดโครงสร้างสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ที่ยุ่งยาก และให้สมรรถนะสูงอย่างสม่ำเสมอ? อาจเป็นไปได้กับรถยกที่ใช้พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

การใช้รถยกพลังงานไฮโดรเจนมีผลประโยชน์สี่ข้อ

  • เวลาทำงานเพิ่มขึ้น
  • ใช้พื้นที่เล็กกว่า
  • พลังงานคงที่
  • ลดการปลดปล่อยมลพิษ
  • การปฏิบัติงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง

 

เกี่ยวกับเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

เซลล์เชื้อเพลิงเป็นอุปกรณ์แปลงพลังงานที่ใช้ในการจับและใช้พลังงานไฮโดรเจน ผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนและออกซิเจน โดยมีเพียงไอน้ำและความร้อนเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ เนื่องจากผลพลอยได้เหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยหรือมลพิษใด ๆ เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานในคลังสินค้า การผลิต การค้าปลีกและอาหาร การจัดหาไฮโดรเจนอย่างต่อเนื่องและคุ้มค่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่ต้องพึ่งพาไฮโดรเจน และความต้องการที่สำคัญสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจในการพิจารณาใช้รถยกที่ขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน การจัดส่งไฮโดรเจนและการผลิตไฮโดรเจนในพื้นที่เป็นวิธีการสองวิธีหลักที่ใช้ในตลาดปัจจุบัน