ไม้และไม้แปรรูป

อุตสาหกรรมดั้งเดิมที่รองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต

ความท้าทาย

เปลี่ยนความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณให้เป็นโอกาส

Large stacks of timber logs sit in front of a bridge.

น้ำหนักบรรทุกแบบต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์ไม้ท่อน ไม้ดิบ และไม้สำเร็จรูปแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งประเภท รูปร่าง ขนาด และน้ำหนัก ซึ่งเป็นความท้าทายในการจัดการ

การจัดการน้ำหนักที่หลากหลายโดยมีความเสี่ยงต่อความเสียหายน้อยที่สุด

  • ชุดงาแบบเสาลาดเอียงช่วยเพิ่มความสามารถในการเอียงได้ถึง +/-4o
  • การวางตำแหน่งงาพร้อมกันเพื่อช่วยให้น้ำหนักจากสิ่งของแบบแยกชิ้นมีความมั่นคงยิ่งขึ้น
  • งานปรับระดับได้สามารถปรับความสูงได้ +/-100 มม.

อุปกรณ์หลากหลายแบบช่วยรับมือกับพื้นที่ขรุขระและปัญหาด้านเสถียรภาพ รถยกที่มีการกำหนดค่าที่ถูกต้องและการติดตั้งอปุกรณ์ส่วนหน้าที่ถูกต้องคือโซลูชัน

รถยกรับน้ำหนักมาก
Reforestation

ความยั่งยืน

โซลูชันเชื้อเพลิงทางเลือกขับเคลื่อนจากความต้องการของลูกค้าเพื่อสนับสนุนสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ความต้องการความยั่งยืนมากขึ้น

  • เน้นย้ำความสำคัญในการลดการปล่อยและการริเริ่มเพื่อสิ่งแวดล้อม
  • การเข้าถึงพลังงานที่เชื่อถือได้ ซื้อได้ และสะอาด เป็นกุญแจสำคัญในการมุ่งมั่นเพื่อลดการปล่อย CO2
  • เส้นทางเทคโนโลยีหลักสองประการสำหรับการลด CO2 การใช้ CO2 อย่างชาญฉลาดและการหลีกเลี่ยงการปลดปล่อย CO2 โดยตรง

การใช้งานรถยกไฟฟ้าที่มีความสามารถมากขึ้นและโซลูชันพลังงานทางเลือกที่เพิ่มขึ้นช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โซลูชันแหล่งกำลัง
Hyster Tracker telemetry portal on an iPad overseeing a busy indoor storage environment

การตรวจจับวัตถุและคนเดินเท้า

การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในทุกขั้นตอนในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไม้

เทคโนโลยีและระบบขั้นสูงสามารถช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุ

  • ระบบไฟส่องสว่างเป็นเครื่องบอกทาง
  • ระบบเซ็นเซอร์ช่วยผู้ขับในการรับรู้พื้นที่
  • ระบบเทเลเมติกส์บันทึกและรายงานกิจกรรมแบบเรียลไทม์

การปรับปรุงการรับรู้ของคนขับรถยกและคนเดินเท้าที่ทำงานในบริเวณใกล้เคียง อาจช่วยลดอุบัติการณ์ได้ ระบบเทเลเมติกส์สามารถช่วยมอบการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติม

โซลูชัน

เป็นผู้นำและสร้างความเป็นเลิศด้วยโซลูชันที่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม

การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในวงจรชีวิตของอุตสาหกรรมไม้ทั้งหมด

Image description

พบกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของเรา

ต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาโซลูชันที่ถูกต้องหรือไม่? ให้ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมของเราช่วยคุณ

ติดต่อเรา