ความปลอดภัยและการฝึกอบรมเกี่ยวกับรถฟอร์คลิฟท์

รถยกฟอร์คลิฟท์ของ Hyster ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและคนเดินเท้าอย่างเหมาะสม ในการใช้งานขนย้ายวัสดุประเภทต่าง ๆ

การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานและคนเดินเท้า

ทั้งคนขับและคนเดินเท้าได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

J1.6XN Control.jpg

การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานรถฟอร์คลิฟท์มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและคนเดินเท้า และมักจะเป็นข้อกำหนดอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับประเภทของรถฟอร์คลิฟท์เฉพาะที่ได้รับมอบหมายให้ใช้งาน และควรได้รับการฝึกอบรม และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์ทุกประเภท 

ควรมีการประเมินผังและการสัญจรของคนเดินเท้า และควรนำนโยบายมาใช้เพื่อลดความใกล้ชิดของรถฟอร์คลิฟท์และคนเดินเท้า  คนเดินเท้าควรได้รับการฝึกอบรมให้รับรู้ว่ามีรถฟอร์คลิฟท์ และตื่นตัวตลอดเวลาเมื่ออยู่ใกล้กับรถฟอร์คลิฟท์ที่กำลังปฏิบัติงาน

การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานรถฟอร์คลิฟท์/คนเดินเท้า และผังการใช้งานที่เหมาะสมสามารถช่วยได้ ดังนี้:

 • ลดการหยุดทำงานของรถยก
 • จำกัดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของผู้ขับ
 • ลดความเสียหายและอุบัติเหตุของผลิตภัณฑ์ให้น้อยที่สุด
 • เพิ่มผลกำไรของบริษัท 

ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัย

ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ

คุณสมบัติสำหรับผู้ขับขี่และสมรรถนะช่วยเพิ่มความปลอดภัยของรถยก

Tilt steering.jpgHyster ส่งเสริมความปลอดภัยผ่านการฝึกอบรม และวิศวกรของบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกแง่มุมของการออกแบบรถฟอร์คลิฟท์ด้วย ความสามารถในการออกแบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมาจากประสบการณ์ของ Hyster ในอุตสาหกรรมขนถ่ายวัสดุและจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ นำเทคโนโลยีใหม่มา่ใช้งาน - ส่วนใหญ่เป็นคุณสมบัติมาตรฐาน - ในรถฟอร์คลิฟท์ของ Hyster และได้รับการพิสูจน์ผ่านการทดสอบการใช้งานและความทนทาน การพัฒนาความน่าเชื่อถือและการทดสอบภาคสนามที่มีการควบคุม 

ทั้งประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยจะเพิ่มขึ้นเมื่อปรับปรุงการออกแบบตามหลักการยศาสตร์ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานหลีกเลี่ยงความเมื่อยล้าและการเคลื่อนไหวอย่างหนักซ้ำ ๆ

การยศาสตร์และการควบคุมห้องคนขับ

 • ห้องคนขับและการควบคุมของผู้ปฏิบัติงานแบบปรับได้ - ทำให้ส่วนควบคุมที่จำเป็นอยู่ใกล้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีหลายลักษณะ
 • ระบบตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน - ป้องกันการทำงานของระบบไฮดรอลิกหากผู้ปฏิบัติงานไม่อยู่ในตำแหน่งปฏิบัติงานที่เหมาะสม ปิดการใช้งานการเคลื่อนที่แบบกำหนดทิศทางบนรถยกเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) 
 • ตัวยึดถัง LPG แบบเปิดออก - การออกแบบแบบเลื่อนลง ถัง LPG อยู่นอกจุดศูนย์กลางที่ได้รับการป้องกันของรถบรรทุก และลงไปยังตำแหน่งยกตามธรรมชาติของผู้ปฏิบัติงานทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยน
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - เพิ่มเพื่อลดความสูงของขั้นตอนเมื่อเข้าสู่ห้องคนขับของผู้ปฏิบัติงาน  บันไดมีพื้นผิวยึดเกาะสูง และมีการทำความสะอาดตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าลื่น
 • การแจ้งเตือนการเบรกเพื่อจอด - เตือนผู้ปฏิบัติงานให้ใช้เบรกจอดรถเมื่อออกจากที่นั่งของผู้ปฏิบัติงาน
 • ตัวบ่งชี้สวิตช์ทิศทาง - ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ของรถบรรทุกด้วยสายตาตามที่คันเกียร์กำหนด  
 • แผงกั้นเหนือศีรษะ - การออกแบบแผงกั้นเหนือศีรษะบนรถยกของ Hyster เกินข้อกำหนดในมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ (ANSI/ITSDF B56.1)
 • การตัดการเชื่อมต่อระหว่างที่นั่งด้านข้าง - สำหรับรถยกไฟฟ้า ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าไปยังตัวเครื่องได้ในกรณีฉุกเฉิน

คุณสมบัติทางเทคนิค/เครื่องกล

 • ฟิวส์ความเร็วเสารถยก - ป้องกันเสารถยกที่ยกขึ้นไม่ให้หล่นลงมาในกรณีที่ท่อรอกแตก
 • พวงมาลัยไฮโดรสเตติก - ป้องกันไม่ให้พวงมาลัย 'ถีบกลับ' เมื่อล้อคัดท้ายชนกับวัตถุที่เคลื่อนที่ไม่ได้ 
 • วาล์ปิดแก๊ส LPG - ป้องกันการไหลของแก๊ส LPG (แก๊สโพรเพนเหลว) เข้าสู่รถยกเมื่อปิดเครื่องรถยก
 • โซ่ฟรีลิฟต์และรอกหลัก - “พิกัด” ของโซ่ หรือการรวมกันของโซ่เกินกว่าข้อกำหนดสำหรับการรับน้ำหนักในการทำงานที่พิกัดน้ำหนัก
 • คาทาไลติก คอนเวอร์เตอร์ - ป้องกันไม่ให้ไอเสียของเครื่องยนต์เกิดประกายไฟในรถยกที่ใช้แก๊ส LPG และน้ำมัน
 • ถังแห๊ส LPG แบบติดตั้งภายใน - ช่วยป้องกันถังจากการกระแทกหรือเสียหายเนื่องจากการกระแทก
 • เสาเอียง - ติดตั้งใต้แผ่นรองพื้นเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการสะดุดของผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันสัมผัสกับผู้ปฏิบัติงานในกรณีที่ท่อแตก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ใช้ Dealer Locator เพื่อติดต่อตัวแทนจำหน่าย Hyster® ในพื้นที่

ข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่เป็นข้อมูลทั่วไปและไม่ได้มีไว้เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่น หรือคำสั่งขององค์กรด้านสุขภาพและความปลอดภัย

โซลูชันการช่วยเหลือผู้ขับขี่

โซลูชันการช่วยเหลือผู้ขับขี่

Driver-Assist-Image1.jpgเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการจัดการวัสดุและการบรรทุกมีความหลากหลายมากขึ้น ความเสี่ยงต่อความเสียหายของรถยก น้ำหนัก และสิ่งอำนวยความสะดวก อาจเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเพิ่มเติมและการหยุดทำงานที่มากกว่า โซลูชันจาก Hyster Asia Pacific สามารถช่วยให้การใช้งานที่แข็งแกร่งเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้ และการมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ขับและคนเดินเท้า:

 • ระบบตรวจจับวัตถุ - ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานแจ้งเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในโซนตรวจจับ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคล
 • ระบบตรวจจับหลังคา - ช่วยจำกัดความเร็วของรถยกเมื่อเข้าสู่อาคาร
 • ระบบตรวจจับน้ำหนักเกิน - ใช้อาร์เรย์ของเซ็นเซอร์เพื่อวัดทั้งมวลและศูนย์กลางของน้ำหนักบรรทุก และแสดงเสถียรภาพของรถยก
 • ไฟเตือนคนเดินเท้า - ไฟสปอร์ตไลท์ LED ที่ตามแนวทิศทางด้านหน้าและด้านหลัง อาจช่วยเตือนคนเดินเท้าว่ารถยกกำลังเดินทางไปในทิศทางที่เฉพาะ ในขณะที่ไฟ LED แบ่งเขตจะแสดงให้คนเดินเท้าทราบถึงระยะทางที่ควรอยู่ห่างจากรถยกเมื่อเคลื่อนที่
 • อินเตอร์ล็อกเข็มขัดนิรภัยและประตู - เครื่องยนต์จะไม่ติดจนกว่าผู้ปฏิบัติงานจะอยู่บนที่นั่งและรัดเข็มขัดนิรภัย หรือไม่ปิดประตูห้องคนขับ
 • ตัวติดตาม Hyster - การตรวจสอบแบบไร้สายบันทึกชั่วโมงใช้งาน การชน การติดตามการบำรุงรักษาเป็นระยะ และรหัสแก้ปัญหาเชิงวินิจฉัย
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ - ม่านม้วนด้านหน้าและด้านบน กันชน WuBump เบาะกันสะเทือนแบบลม และสวิตช์ปลดการเชื่อมต่อ และอื่น ๆ

คุณสมบัติพิเศษ

การใช้คุณสมบัติพิเศษอาจเหมาะสำหรับการใช้งานเฉพาะ

Hyster มีอุปกรณ์เสริมมากมายที่อาจใช้ในงานและสภาพแวดล้อมการทำงานเฉพาะ

 • อุปกรณ์เตือนแบบเสียงหรือมองเห็นได้
 • การทำงานและไฟหน้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงปลอด LED และหลอดฮาโลเจนที่ออกแบบเพื่อต้านทานผลกระทบจากสภาพอากาศ แรงกระแทก และการสั่นสะเทือน ในขณะที่เพิ่มทัศนวิสัยในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย
 • อุปกรณ์ที่มองเห็นได้ - ไฟกะพริบ หมุน และแฟลช
 • อุปกรณ์ที่มีเสียง - สัญญาณเตือนแบ็คอัพหรือเตือนการเคลื่อนไหว
 • มือจับด้านหลังพร้อมปุ่มแตร - มอบตำแหน่งที่ปลอดภัยสำหรับมือขวาของผู้ปฏิบัติงานเมื่อกลับรถ อยู่ด้านในของรถยกเพื่อป้องกันแรงกระแทก มือจับมีปุ่มแตรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานกดแตรได้โดยไม่ต้องเลื่อนมือไปที่กลางพวงมาลัย
 • สัญญาณเตือนการกลับรถแบบมีเสียง - อาจแจ้งเตือนคนเดินเท้าและผู้ปฏิบัติงานกับอุปกรณ์อื่น ๆ ว่ามีรถยก
 • ประตูหลัง - ของรถยกสูงและรถยกแบบยืนขับเพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากวัตถุที่ยื่นออกมา

ตัวเลือกของผู้ปฏิบัติงานและการใช้งานเพิ่มเติม

 • ห้องคนขับของผู้ปฏิบัติงานแบบปิด - ปกป้องผู้ปฏิบัติงานจากวัตถุต่าง ๆ ประกอบด้วยกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมากขึ้น รวมถึงทางออกฉุกเฉินด้วยการถอดหน้าต่าง และการป้องกันเสียงเพิ่มเติมเพื่อลดระดับเสียงรบกวนที่หูของผู้ปฏิบัติงาน
 • โหมดสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกได้ - ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกสมรรถนะที่ต้องการสำหรับการใช้งานเฉพาะ  หัวหน้างานสามารถลดสมรรถนะสูงสุดของรถยก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถเรียนรู้ลักษณะการทำงานของรถยกในระดับที่ควบคุมได้
 • การตรวจติดตามการชน - ปิดการใช้งานรถยกและต้องให้หัวหน้างานลบออกเพื่อเปิดใช้งานรถยกอีกครั้ง ช่วยกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานใช้งานอย่างมีการควบคุมมากขึ้น
 • กระจกมองหลังคู่แบบมุมกว้าง - ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยผู้ปฏิบัติงานในการสังเกตสภาพแวดล้อมการทำงานด้านหลังรถยกก่อนเปลี่ยนทิศทาง รวมทั้งพื้นที่ตีวงในการเลี้ยวแบบไปด้านหน้า
 • เบรกมืออัตโนมัติ - เบรกมือจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อรถยกหยุดและไม่มีการเหยียบคันเร่ง  คุณสมบัตินี้ช่วยป้องกันการหมุนโดยในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถใช้เบรกได้

ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Hyster ในพื้นที่ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเฉพาะ

ข้อมูลที่ให้ไว้ที่นี่เป็นข้อมูลทั่วไปและไม่ได้มีไว้เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่นหรือคำสั่งด้านสุขภาพและความปลอดภัย