การจัดการกลุ่มรถ Hyster

การจัดการกลุ่มรถ ปรับแต่ง เพิ่มประสิทธิภาพ

โซลูชันกลุ่มรถที่ช่วยให้ลูกค้ามุ่งเน้นที่ธุรกิจหลักของตนเอง

การจัดการยานพาหนะ

บริการที่เสนอให้แก่เจ้าของกลุ่มรถและผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่:

  • การประมาณการและการประเมินอุปกรณ์ที่มีอยู่
  • การเลือก Hyster รุ่นและเค้าโครงต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่รถสินค้าใช้ทำงาน
  • ข้อเสนอเกี่ยวกับการผสมผสานกลุ่มรถที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายของธุรกิจ
  • การจัดการการใช้งานกลุ่มรถเพื่อใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
  • โปรแกรมการบำรุงรักษารถโฟร์กลิฟต์ครบวงจร เพื่อเพิ่มเวลาทำงานและประสิทธิภาพสูงสุด
  • อุปกรณ์ต่อพ่วงสั่งทำหรืออุปกรณ์เฉพาะทาง
  • การฝึกอบรมคนขับรถ / ผู้ปฏิบัติงาน
  • การสอดส่องดูแลการใช้งานรถสินค้าและประวัติการซ่อมบำรุง และการรายงานตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำคัญ