การบำรุงรักษารถโฟร์กลิฟต์ HYSTER®

การบำรุงรักษา Hyster® ดูแลความพร้อมทำงานของรถยก

ก้าวต่อไปไม่หยุดนิ่ง

เครื่องขายการจัดจำหน่ายของ Hyster® เสนอตัวเลือกการบริการและการบำรุงรักษารถยกและรถโฟร์กลิฟต์ที่ครอบคลุม ซึ่งทั้งหมดนี้ออกแบบมาให้ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

เรามีโซลูชันหลากหลายให้ลูกค้าเลือกการผสมผสานระหว่างบริการและราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจด้วยความมั่นใจ โดยที่รู้ว่าวิศวกรซ่อมบำรุงของ Hyster จะอุทิศการทำงานให้กับการเพิ่มเวลาทำงานของกลุ่มรถสินค้าให้ดีที่สุด

สัญญาการบำรุงรักษารถโฟร์กลิฟต์แบบธรรมดา

การตรวจสอบรถโฟร์กลิฟต์แบบธรรมดาวางแผนโดยตัวแทนจำหน่าย และดำเนินการโดยช่างเทคนิคพิเศษตามตารางเวลาการซ่อมบำรุงของผู้ผลิต

การตรวจสอบแต่ละครั้งประกอบด้วย การเปลี่ยนน้ำมัน การหล่อลื่น การตรวจเช็กและการปรับตามราคาที่ตกลงกันล่วงหน้า รายงานการตรวจสอบแจกแจงงานการบำรุงรักษา

ตัวแทนจำหน่ายเสนออะไหล่และการเสนอราคาค่าแรงสำหรับงานเพิ่มเติมที่แนะนำ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพความพร้อมทำงานของรถสินค้า และลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายและการซ่อมแซมใหญ่

สัญญาการบำรุงรักษารถโฟร์กลิฟต์เชิงป้องกัน

นี่คือสัญญาการบำรุงรักษารถยกพร้อมรอบการซ่อมบำรุงเป็นครั้งคราวที่แนะนำ ซึ่งมีเป้าหมายในการป้องกันการชำรุดเสียหาย

การดำเนินการจะประกอบด้วยการตรวจสอบรายการบำรุงรักษาทั้งหมดที่อธิบายในคู่มือซ่อมบำรุงของผู้ผลิตรถยก 

ราคาการบำรุงรักษาเหมาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ประกอบด้วยอะไหล่ซ่อมบำรุงรถสินค้า ค่าแรง และค่าบริการช่างเทคนิค การตรวจสอบ/การควบคุมประจำวันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 

รายงานการบำรุงรักษาแนะนำการซ่อมแซมที่สำคัญที่จำเป็น และเสนอราคาแยกต่างหาก ช่วยให้วางแผนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้ดีขึ้น ทำให้ทราบค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ สอดคล้องกับตารางเวลาซ่อมบำรุงที่ประเมินเป็นรายชั่วโมง

สัญญาการบำรุงรักษารถโฟร์กลิฟต์แบบเต็มรูปแบบ

สัญญาการซ่อมบำรุงแบบครบครันจากตัวแทนจำหน่าย Hyster® ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถมุ่งเน้นที่ธุรกิจของตนได้อย่างอย่างเต็มที่

ตัวแทนจำหน่ายตกลงกับลูกค้าเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม “ทางเทคนิค” รายเดือนในระยะเวลาระหว่าง 36 ถึง 60 เดือน สอดคล้องกับตารางเวลาซ่อมบำรุงที่ประเมินเป็นรายชั่วโมง ซึ่งครอบคลุมอะไหล่ ค่าแรง และค่าบริการช่างเทคนิค 

ข้อตกลงครอบคลุมงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งหมด ไม่รวมการตรวจสอบรายวันและการซ่อมแซมความเสียหายหลังจากเกิดอุบัติการณ์ในการจัดการหรืออุบัติเหตุสัญญาอาจรวมตัวเลือกยางได้ด้วย

ข้อดี ได้แก่:

  • วางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  • ไม่มีใบแจ้งหนี้เหนือความคาดหมาย
  • กระแสเงินสดที่ดีขึ้น
  • ใช้รถสินค้าได้เต็มประสิทธิภาพ
  • ลดต้นทุนในการดำเนินงาน
  • มูลค่าการขายต่อรถสินค้าสูงขึ้น
การเช่า รวมการบำรุงรักษา

ในกรณีนี้ ตัวแทนจำหน่าย Hyster® รักษาความเป็นเจ้าของของรถสินค้า และลูกค้าเช่าซื้อรถสินค้าเป็นระยะเวลา 3 ถึง 5 ปีพร้อมคุณประโยชน์การบริการเต็มรูปแบบ

ลูกค้าจะมีสิทธิ์ใช้งานรถสินค้าตามที่ตกลงไว้ในสัญญา จากการเช่ารายเดือนที่รวมค่าธรรมเนียมทางเทคนิค (บริการเต็มรูปแบบ) และไฟแนนซ์ (การเช่า) 

ค่าเช่าจะครอบคลุมค่ารถสินค้าเมื่อสิ้นสุดสัญญาพอดี 

ค่าเช่าซื้อรายเดือนรวมค่าเสื่อมราคา มูลค่าคงเหลือ และกำหนดเวลาการซ่อมบำรุงต่าง ๆ แล้ว

สัญญาจะมีรถสินค้าทดแทนให้ในกรณีที่มีการชำรุดนอกระยะเวลาสัญญา 

มีตัวเลือกยางนิวแมติกให้ในการเช่าซื้อทางเทคนิค ข้อได้เปรียบสำคัญก็คือ ลูกค้าได้รับประโยชน์ของการใช้งานรถสินค้าพร้อมบริการเต็มรูปแบบ แต่ไม่มีภาระจากกระบวนการของการเป็นเจ้าของและการขายต่อรถสินค้า