รถบรรทุกเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในแบบกระทัดรัด

รถฟอร์คลิฟท์แบบกะทัดรัด Hyster® Fortens® สำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด