รถยกสูง

รถยกสูง Hyster® ที่เชื่อถือได้ สำหรับใช้งานการดึงพาเลทที่อยู่บนชั้นวางแบบแคบชั้นสูง