Hyster Power Match

เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนทำงานเหมือนเครื่องยนต์สันดาป แต่มีคุณสมบัติที่บำรุงรักษาง่ายเหมือนระบบไฟฟ้า

ทำไมต้องเป็นเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

  • ทำงานเร็วขึ้น: เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสามารถเติมได้เร็วเพียง 3 นาที ทำให้คุณกลับไปทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  • เพิ่มผลิตภาพของพนักงาน: เซลล์เชื้อเพลิงจ่ายกำลังต่อเนื่องจนกว่าจะหมดถัง ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานรถโฟร์กลิฟต์จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดกะ
  • ประหยัดพื้นที่: ระบบการเติมไฮโดรเจนใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อย ดังนั้นคุณจะได้พื้นที่สำหรับการทำงานที่มีค่ากลับคืนมา ในบางกรณี ระบบการเติมเชื้อเพลิงสามารถย้ายไปกลางแจ้งได้
  • สภาพแวดล้อมการทำงานสะอาดขึ้น: เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนไม่ปล่อยมลภาวะที่เป็นอันตราย ช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดการปล่อยมลภาวะ และโครงการความยั่งยืน

ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูว่าเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหมาะสมกับการดำเนินงานของคุณหรือไม่

นัดหมายเข้ารับคำปรึกษา