ปัจจัย 7 ข้อ ที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกแหล่งพลังงานในอุดมคติของคุณ

รถฟอร์คลิฟท์มีตัวเลือกแหล่งพลังงานมากขึ้นกว่าที่เคย ด้วยตัวเลือกมากมาย จึงเป็นเวลาที่ดีที่จะพิจารณาใหม่ว่าคุณกำลังใช้สิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ แหล่งพลังงานที่เข้ากันได้ดีสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินงานหลายด้าน รวมถึงผลผลิตที่สูงขึ้น และต้นทุนการปฏิบัติงานที่ลดลง คุณควรใช้เวลาในการประเมินตัวเลือกการใช้พลังงานในปัจจุบันใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากรถฟอร์คลิฟท์ของคุณ

การเลือกแหล่งพลังงานที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลหลายด้านของการปฏิบัติงานของคุณ

แหล่งพลังงานที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มศักยภาพของรถฟอร์คลิฟท์ของคุณ โดยเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด ลดการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน ลดต้นทุนการบำรุงรักษา และขจัดการหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผน ด้วยความช่วยเหลือจาก Hyster Power Match Experts ของเรา คุณสามารถจัดการกับความซับซ้อนของความต้องการพลังงานในปัจจุบัน และใช้แหล่งพลังงานในอุดมคติของคุณได้

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ส่งผลต่อบทบาทของคนงาน

     ตัวเลือกแหล่งหลังงานดั้งเดิม

  • การสันดาปภายใน
  • แบตเตอรี่ตะกั่วกรด เทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง

    เทคโนโลยีพลังงานขั้นสูง

  • ตะกั่วบริสุทธิ์แผ่นบาง
  • แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 
  • เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน