ลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของโดยการตรวจติดตามข้อมูลการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานในโรงงานมีความซับซ้อน ต้องใช้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้เกือบไม่จำกัดเพื่อให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยานพาหนะจำนวนมาก ผู้จัดการยานพาหนะไม่มีความสามารถในการดูแลรายละเอียดการปฏิบัติงานสำหรับรถยกแต่ละคัน แม้จะทำงานได้อย่างถูกต้อง แต่การขาดประสิทธิภาพในส่วนประกอบกระบวนการหรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อระยะเวลาทำงานและผลผลิตโดยรวมของธุรกิจ นอกจากนั้น การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร การหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและค่าปรับมูลค่าสูง

เครื่องมือเทเลเมติกส์และการจัดการยานพาหนะในปัจจุบันช่วยให้เจ้าของรถยกสามารถตรวจติดตามและวัดข้อมูลรถยกได้อย่างถูกต้อง เพื่อตัดสินใจปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงการบำรุงรักษา ลดต้นทุนด้านพลังงาน และเพิ่มผลผลิตสูงสุดของผู้ปฏิบัติงาน-ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของลดลง

เทเลเมทรีคืออะไร?

เทเลเมทรีเป็นกระบวนการตรวจจับการวัดค่าเฉพาะจากระยะไกล และข้อมูลที่มีความหมายอื่น ๆ ในการทำงานที่กำหนด นอกเหนือจากการติดตาม บันทึก และรายงานข้อมูลแล้ว ระบบเทเลเมทรีช่วยให้ผู้จัดการสั่งการจากระยะไกลหรือควบคุมเครื่องจักรที่ติดตั้งแบบเรียลไทม์