ปลอดภัยเสมอ

เคล็ดลับ 20 ข้อ เพื่อการจัดการอย่างปลอดภัย

เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าการทำงานของรถยกเป็นไปอย่างปลอดภัย เราได้รวบรวมเคล็ดลับความปลอดภัยของรถฟอร์คลิฟท์ 20 อันดับแรก

เคล็ดลับ 20 ข้อ สำหรับการปฏิบัติงานรถยกอย่างปลอดภัย

เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของรถฟอร์คลิฟท์ถูกต้อง เราได้รวบรวมคำแนะนำอ้างอิงฉบับย่อสำหรับผู้ปฏิบัติงานอุปกรณ์จัดการวัสดุ สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยของรถฟอร์คลิฟท์ และการสนับสนุนและการฝึกอบรมนอกสถานที่เพื่อให้มั่นใจความสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย ตัวแทนจำหน่าย Hyster® ในพื้นที่ของคุณยินดีให้ความช่วยเหลือ

1. ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติเท่านั้น
 • เฉพาะพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม มีหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตเท่านั้น ที่ใช้อุปกรณ์จัดการวัสดุ
2. สวมเสื้อผ้าที่ถูกต้อง
 • ผู้ปฏิบัติงานควรแต่งกายให้เหมาะสม - ควรสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ถูกต้อง รวมทั้งแจ็กเก็ตที่เห็นได้ชัดเจน รองเท้านิรภัย และหมวกนิรภัย (ตามความเหมาะสม) อยู่เสมอ
 • โปรดจำไว้ว่าเสื้อผ้าหลวม ๆ อาจติดรถยกหรืออาจรบกวนการควบคุม
3. การตรวจสอบอุปกรณ์
 • อุปกรณ์จัดการวัสดุควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดอยู่เสมอ และตรวจสอบทุกวันก่อนเริ่มงานโดยแจ้งหัวหน้ากะหากพบปัญหาใด ๆ
 • ควรปฏิบัติตามวิธีการใช้งานอุปกรณ์ในคู่มือผู้ปฏิบัติงานเสมอ
 • อุปกรณ์ที่ต้องมีการซ่อมแซมไม่ควรใช้งาน และการซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น เช่น วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุงของซัพพลายเออร์
4. การเริ่มงาน
 • ห้ามใช้งานอุปกรณ์จัดการวัสดุด้วยมือหรือรองเท้าที่เปียกหรือเปื้อนน้ำมัน เพราะอาจไถลออกจากส่วนควบคุมและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 • ใช้บันไดและมือจับที่ให้มาเพื่อเปิดและปิดอุปกรณ์เสมอ
 • ก่อนเริ่มงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ที่ตำแหน่งการทำงานที่สะดวกสบาย และการควบคุมทั้งหมดเอื้อมถึงได้ ควรปรับที่วางแขน ตำแหน่งที่นั่ง และกระจกให้ถูกต้อง และควรรัดเข็มขัดนิรภัยเสมอ
 • ห้ามใช้งานรถจนกว่าคุณจะอยู่ในที่นั่งผู้ปฏิบัติงาน และให้แขน ขา และศีรษะอยู่ในขอบเขตของรถยกตลอดเวลา
5. สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติตามกฎ ข้อกำหนด และข้อห้ามทั้งหมดของพื้นที่ปฏิบัติงาน และใช้งานอุปกรณ์บนเส้นทางที่กำหนดและพื้นที่ที่ระบุเท่านั้น
 • สังเกตสัญญาณเตือนทั้งหมด
 • มองไปในทิศทางของการเคลื่อนที่เสมอ และระวังสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยรอบ
6. ใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่อย่างเหมาะสม
 1. ปฏิบัติงานอุปกรณ์อยู่ในขีดจำกัดความเร็วที่กำหนดเสมอ
 2. เคลื่อนที่อย่างช้า ๆ เมื่อเลี้ยวเข้ามุมหรือเข้าโค้ง เนื่องจาก เมื่อมีความเร็วและมุมเลี้ยวที่แคบอาจทำให้พลิกคว่ำ
 3. อย่าหยุด สตาร์ท เลี้ยวหรือเปลี่ยนทิศทางกะทันหัน
7. การหลีกเลี่ยงอันตราย
 • หลีกเลี่ยงเนิน รู วัสดุที่เรียงหลวม และใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพื้นลื่น
 • อย่าขับรถทับสิ่งของ เช่น เศษไม้ที่กระจัดกระจายบนพื้น เพราะอาจทำให้สิ่งของเคลื่อนที่หรือเสียควบคุมอุปกรณ์
 • ลดความเร็วของอุปกรณ์และใช้แตรเมื่ออยู่ใกล้มุม ทางออก ทางเข้า บันได ประตู ทางเดินเท้า และเมื่ออยู่ใกล้กับพนักงานคนอื่น ๆ
8. ระยะปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
 • ห้ามใช้อุปกรณ์ในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์อื่นที่กำลังใช้งาน เว้นแต่จำเป็นจริง ๆ
 • รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากอุปกรณ์อื่น ๆ ในกรณีที่เคลื่อนย้ายในลักษณะที่คาดเดาไม่ได้
 • มีพื้นที่เพียงพอสำหรับหยุดอย่างปลอดภัยเสมอ
9. เสถียรภาพของวัสดุ
 • จัดการวัสดุอย่างระมัดระวัง และตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อความมั่นคงและสมดุลก่อนยก ลดระดับ หรือเคลื่อนย้าย วัสดุที่หล่นอาจทำให้บาดเจ็บและเกิดความเสียหายได้
 • เดินทางโดยให้วัสดุเอียงไปด้านหลัง และลดงาให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความเสถียรของอุปกรณ์ที่ใช้งาน
 • ห้ามเครื่องที่โดยยกงาขึ้นสูงเหนือพื้น หรือเลี้ยวขณะที่ยกงาสูงขึ้นหรือเอียงงาไปข้างหน้า
 • ระวังสิ่งกีดขวางเหนือศีรษะเมื่อยก ลดระดับ หรือวัสดุซ้อนกัน
 • ระวังโอกาสวัสดุร่วงหล่นเมื่อวางซ้อนกัน
10. รักษาทัศนวิสัยที่ชัดเจนรอบด้าน
 • การบรรทุกวัสดุใกล้พื้นจะช่วยให้มองเห็นข้างหน้าได้ดี
 • ปฏิบัติงานกลับทิศทางอุปกรณ์กลับเมื่อวัสดุจำกัดการมองเห็น ยกเว้นเมื่อเคลื่อนที่ขึ้นทางลาด
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเห็นชั้นวางหรือด้านบนของของการเรียงได้ชัดเมื่อวางวัสดุ
 • เมื่อกลับรถ ให้มั่นใจว่าเอียงงากลับจนสุดและยืนยันว่าวัสดุยึดไว้อย่างปลอดภัยก่อนเคลื่อนที่ออก
 • หากยังกีดขวางการมองเห็น ให้หยุดและยืนยันว่าดำเนินการต่อได้อย่างปลอดภัย ในสถานการณ์เช่นนี้ อาจจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังหรือให้ความช่วยเหลือ
11. การใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง
 • ไม่ให้ผู้อื่นนั่งบนอุปกรณ์ เว้นแต่จะติดตั้งที่นั่งที่สอง ตัวอย่างเช่น รถยกได้รับการออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักวัสดุ ไม่ใช่น้ำหนักคน
 • ห้ามใช้รถฟอร์คลิฟท์ยกคน หากต้องยกคน ให้ยกเฉพาะแท่นทำงานและกรงที่ยึดแน่น และปฏิบัติตามวิธีการใช้งานที่เหมาะสม
12. เขตหวงห้าม
 • ห้ามมีผู้ยืนหรือเดินภายใต้วัสดุ กลไกการยก หรือสิ่งที่ติดกับรถยก เนื่องจากวัสดุอาจตกลงมา และทำให้ผู้ที่อยู่ด้านล่างได้รับบาดเจ็บรุนแรง
 • อย่าวางมือหรือเท้าบนเสารถยกที่ไขว้กัน เนื่องจากเมื่อเสาลดระดับลงขณะมือหรือเท้าของคุณอยู่บนเสาจะทำให้คุณบาดเจ็บรุนแรงได้
13. การขับรถบนทางลาด
 • อย่าลืมขับไต่ระดับในทิศทางไปข้างหน้าและถอยหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะบรรทุกสิ่งของ
 • ห้ามยกหรือถ่ายวัสดุหรือเลี้ยวขณะอยู่บนทางลาด
14. ตรวจสอบว่าวัสดุยึดอย่างแน่นหนา
 • อย่ายกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มั่นคง
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าวัสดุเรียงซ้อนกันอย่างถูกต้องและอยู่ในขวางบนงาทั้งคู่
 • วางซ้อนวัสดุบนพาเลทหรือสคิดอย่างปลอดภัยและถูกต้อง
 • ใช้เชือกหรือการยึดเพื่อยึดของวัสดุหากจำเป็น
 • เมื่อเคลื่อนย้ายวัสดุที่ยาว สูง หรือกว้าง ให้ใช้อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง
 • มองหาผู้อื่นหรือสิ่งกีดขวางเส้นทางการเคลื่อนที่ของคุณ
15. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุไม่เกินความจุของอุปกรณ์
 • อย่าใช้ปลายงานเป็นคันโยกเพื่อยกวัสดุน้ำหนักมาก
 • อย่าดันวัสดุด้วยปลายงาหรือใช้เสาเอียงดึงวัสดุ
 • อย่าใช้อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุน้ำหนักเกินไป หรือเพิ่มน้ำหนักน้ำหนักถ่วงของรถยกฟอร์คลิฟท์
 • ทราบและไม่ใช้อุปกรณ์เกินความสามารถของอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ที่ใช้งานเกินความสามารถอาจทำให้ล้อหลังยกขึ้นจากพื้น และอาจทำให้อุปกรณ์พลิกคว่ำ ทำให้พนักงานบาดเจ็บ หรืออุปกรณ์หรือสินค้าเสียหายได้
16. กระจายน้ำหนักวัสดุอย่างสม่ำเสมอ
 • อย่ายกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ จนกระทั่งงาทั้งคู่จะอยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์ภายใต้วัสดุ
 • อย่ายกของด้วยงาข้างเดียว
 • ใช้พาเลทและสคิดที่เหมาะสมกับน้ำหนักของวัสดุ
 • อย่าใช้พาเลทหรือสคิดที่ชำรุดหรือผุพัง
17. วัสดุพิเศษ
 • ระมัดระวังเป็นพิเศษและตรวจสอบให้แน่ใจว่าวุสดุทรงกลม สูง ยาว หรือกว้าง มีความสมดุลและมั่นคง
 • หมุนและทำงานอย่างช้า ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุเคลื่อนที่
 • ขอความช่วยเหลือเมื่อจำกัดพื้นที่ในการเคลื่อนที่ และตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณปฏิบัติตามสัญญาณที่ผู้ช่วยกำหนด
18. สังเกตการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน
 • สังเกตสัญญาณเตือนทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน้ำหนักสูงสุดที่พื้นรับได้ และความสูงจากพื้น ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่ทำงาน
 • ระวังความสูงของวัสดุ เสารถยก และแผงกั้นเหนือศีรษะของอุปกรณ์ โดยเฉพาะรถยกฟอร์คลิฟท์ เมื่อเข้าหรือออกจากอาคาร
 • ระมัดระวังเมื่อใช้งานอุปกรณ์บนแท่นขนถ่ายหรือทางลาดโดยรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากขอบ เนื่องจากอุปกรณ์อาจหล่นลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือวัสดุเสียหาย
 • ห้ามปฏิบัติงานอุปกรณ์บนแผ่นสะพาน เว้นแต่จะรองรับน้ำหนักของอุปกรณ์และน้ำหนักวัสดุได้
19. เติมเชื้อเพลิง
 • ควรชาร์จอุปกรณ์หรือเติมเชื้อเพลิงในสถานที่ที่กำหนดไว้เป็นพิเศษเท่านั้น
 • ปิดอุปกรณ์ทุกครั้งในขณะที่ชาร์จหรือเติมเชื้อเพลิง
 • การเติมเชื้อเพลิงรถยกที่ใช้เครื่องยนต์ควรดำเนินการในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและปลอดประกายไฟ
20. สิ้นสุดกะ
 • จอดอุปกรณ์ในพื้นที่ที่กำหนดหรือที่ได้รับอนุญาตเสมอ
 • ลดงาจนสุดถึงพื้นแล้วใช้เบรกมือ
 • "ปิด" อุปกรณ์และถอดกุญแจออก