เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน - ลบเรื่องเล่าดั้งเดิมทิ้งไป

แม้ว่าจำนวนรถฟอร์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงในสหรัฐอเมริการจะเติบโตเกิน 25,000 คัน แต่ก็ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการใช้งาน

เรื่องเล่า: การปรับใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนต้องมีการลงทุนล่วงหน้าจำนวนมากในระบบเชื้อเพลิง

เรื่องเล่า: ประโยชน์ข้อเดียวของเซลล์เชื้อเพลิงคือสิ่งแวดล้อม

เรื่องเล่า: ไฮโดรเจนไม่ปลอดภัย

เรื่องเล่า: เซลล์เชื้อเพลิงสมเหตุสมผลเฉพาะการใช้งานในรถยกจำนวนมาก